blog | werkgroep caraïbische letteren

Surinaamse gemeenschapsbouwers in Den Haag

Een terugblik op 60 jaar maatschappelijke inzet

Surinaamse gemeenschapsbouwers in Den Haag is de titel van deze artikelenbundel waarin het ontstaan en de inworteling van het sociaal-culturele leven van de pluriforme Surinaamse gemeenschap in Den Haag worden verteld, sinds haar vestiging in deze stad. Dat gebeurt vooral aan de hand van portretten van verschillende organisaties die hebben bijgedragen aan de emancipatie en integratie van de Surinaamse gemeenschap in de Hofstad.

 

Dit proces is niet vanzelfsprekend gegaan. Er zijn momenten geweest van worsteling met waarden en normen in een nieuwe omgeving. De maatschappelijke inzet en strijd van eigen organisaties hebben uiteindelijk geleid tot een thuisgevoel van veel Surinaamse migranten in Den Haag. Vertegenwoordigers van ongeveer veertig organisaties laten zien hoe allerlei initiatieven hieraan hebben bijgedragen.

Autar Consultancy kreeg de opdracht om in nauwe samenwerking met de informanten van de veelkleurige organisaties de bundel samen te stellen. Het resultaat is verbluffend en laat zien dat mede door de pluriforme inzet van Surinaamse gemeenschapsbouwers van weleer een duurzame basis is gelegd waarop Surinaamse migranten én hun nakomelingen verder kunnen bouwen en bijdragen aan een vreedzaam samenlevingsklimaat in de regeringstad.

 

Krishna Autar. Foto © Michiel van Kempen

Titel: Surinaamse gemeenschapsbouwers in Den Haag | Een terugblik op 60 jaar maatschappelijke inzet
Auteur: Krishna Autar, Suresh Chotoe en Henk Moeniralam (red)
ISBN: 978-94-6247-088-0 / 9789462470880
Bestelnummer: 100206-001
Uitvoering: paperback
Omvang: 144 pagina’s
Prijs € 14,95

Klik hier om het boek te bestellen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter