blog | werkgroep caraïbische letteren

Surinaamse auteur Roemer blijft Bouterse steunen: ‘Ik weiger hem moordenaar te noemen’

Astridh Roemer : zo zit dat. EN NIET ANDERS…..

Astridh Roemer: Mijn zogenoemde VISIE op de politiek in Suriname is voor NORALY BEYER reden om af te melden bij de PNLprijsuitreiking *
[* Prijs der Nederlandse Letteren, uit te reiken in Brussel door de Belgische koning op 12 oktober 2021]

Noraly Beyer

Kries Mahabier: Voor mijn begrip mevrouw Astridh Roemer, ik wil mij verontschuldigen vanwege het feit dat ik niet alles op het netvlies heb.
Wat is uw visie op de politiek in Suriname, want dat heb ik gemist ?

Astridh Roemer: Goede vraag… WANT een dergelijke en degelijke visie op de politiek in Suriname heb ik nog niet ontwikkeld. WAT IK OP FACEBOOK DOE is kanttekeningen plaatsen bij het decembermoordenproces… en andere events van culturele aard Kries Mahabier… Je hebt niets gemist…
Kries Mahabier: En wat was uw opmerkingen op 8 dec rechtproces?

Astridh Roemer: Zoek mijn commentaar op en je vindt alles op mijn fb pagina’s… Kries Mahabier want ik beantwoord geen vragen zoals jij die stelt.

Astridh Roemer

Astridh Roemer: Noraly Beyer liet mij per email weten dat zij vanwege mijn VISIE OP DE POLITIEK IN SURINAME niet de presentatie kan verzorgen WAARVOOR ZIJ EERDER HAD TOEGEZEGD bij de prijsuitreiking mijn PRIJS NEDERLANDSE LETTEREN betreffende. BEYER heeft onlangs een boek gepubliceerd van interviews met nabestaanden december 1982 moorden. IK RESPECTEER HAAR KEUZE. BLIJFT JAMMER….

Astridh Roemer: […] HET GESPREK OVER MOEILIJKE KWESTIES MOET GEVOERD KUNNEN WORDEN zonder elkaar onder de gordel te trappen dus…zonder persoonlijk te worden. IS NIET MAKKELIJK maar alles opkroppen maakt een samenleving ONLEEFBAAR ONGEZOND….wij kunnen leren van de fouten die wij maken maar elkaar beschuldigen van de ergste feiten is crimineel en dwaas en levert niks op dan MEER ELLENDE.

Astridh Roemer:  Het stukje in de Volkskrant geeft de kwestie mij betreffende correct weer…

Astridh Roemer: welke journalist stuurt collages rond met FBkanttekeningen van mij bij het DDBprocesverloop[?] VUIL SPEL. contact mij. IS NETTER

Astridh Roemer: heb je moeite te accepteren dat ik meer ben dan gelauwerde auteur. MOVE ON PLEASE

Astridh Roemer: Ik ben nooit gegaan door een diep dal. […] Ik heb mij vrijgevochten om de top te kunnen halen… GELUKT🌷

“Smeergeld rouleert in de bouwwereld overal” / foto Aart G. Broek

Astridh Roemer: als politici worden AGEREKEND op wat zij FOUT DOEN dan mogen politici TROTS zijn op hun GOEDE WERKEN zie BOSJEBRUG… […]
Ik ben zo content […]. De BOSJEBRUG is een sieraad vooral in de avond. Weet jij hoeveel smeergeld rouleert in de bouwwereld OVERAL TER WERELD. De houding van alles neerhalen wat tijdens de NDP regeerperiode is neergezet is VRESELIJK KOLONIAAL EN ZO VALS ALS WAT… 😥
[…] DEKOLONISATIE KOST TIJD EN LOSRAKEN VAN KOLONIALE GELDSCHIETERS KOST GELD en brengt verarming. BOVENDIEN LEVEN WIJ OP EEN ONLEEFBAAR GRONDGEBIED EN VOOR EEUWIG VERWIJDERD VAN ONZE OORSPRONG. WIJ MOETEN ALLERLEI KUNSTJES UITHALEN OM TE OVERLEVEN […] want wij surinamers hebben welbeschouwd helemaal niets om op terug te vallen. SLIK JE KRITIEK IN EN WEES DANKBAAR VOOR WAT GOED GAAT en ik probeer STABILITEIT te bevorderen en geloof mij gerust INGAAN TEGEN DE KRABBENMENTALITEIT IN MIJN GEBOORTELAND KOST A HELL OF ENERGY❤️🏝️

Astridh Roemer: kernconflict 1980: intellectuelen versus gewapende macht. NU: intellectuelen versus NDP een volkspartij van een oudlegerleider.
In wezen is het kernprobleem niet opgelost. De gevestigde orde van vroeger wil de touwtjes in handen hebben en alleen DDB is een sta in de weg. MAAR DE INTELLECTUELEN VERGISSEN ZICH WANT ER ZIJN NIEUWE KRACHTEN IN PARAMARIBO behalve de aanhang van de NDP en die nieuwe politieke krachten MARRONVOLKEN INHEEMSEN ACHTERGEHOUDEN VERARMDE STADSMENSEN BENADEELDE BEROEPSGROEPEN JONGEREN zullen zich niet conformeren aan de oude creoolsaziatische status quo…EN ZO ZAL HET BESTAANDE CONFLICT tussen gewapende macht en intellectuelen EEN OPLOSSING VINDEN… Zonder moord en wapengeweld maar door EVOLUTIE🤔hoop ik❤️🏝️
[…] Jaja. Het wordt tijd om ook eens andere zienswijzen tegen het licht te houden want anders blijven veel medeburgers met oogkleppen rondlopen. EN IK WEET DAT IK MIJ WAAG OP GLAD IJS…

Astridh Roemer: DENK. Kan iemand ambtshalve verantwoordelijk zijn en gevangenisstraf verdienen voor andermans moorden?!

Desi D. Bouterse

Astridh Roemer: onze SURINAAMSE GEMEENSCHAP heeft D. D. B. hard nodig gehad om ZELFBEWUSTER te worden. Merci Man.
DENK GOED NA. PROBEER EERLIJK TE ZIJN. VERGEET JE EIGEN RANCUNE. De POSTSLAVERNIJ samenleving was tot en met 1980 verrot en hufterig ook al leek alles smooth te gaan… NU GAAT NIKS SMOOTH MAAR BURGERS GEDRAGEN ZICH EIGENZINNIG EN WELBEWUST en er is geen elite meer… HOERA🌷
[…] DE WIJZE WAAROP DDB EN CONSORTEN SYSTEMATISCH WERDEN TEGENGEWERKT EN GEDEMONISEERD wordt breed maatschappelijk gedragen en dat zal wellicht blijken VANDAAG. GENOEMDE INSTELLING HEEFT LAND EN VOLK UITGEHOLD en ik noem een dergelijk proces DEKOLONISATIEweerstand….je hoeft niet hoogbegaafd te zijn om het te begrijpen man.
[…] Milieuproblemen??? Heeft ONS grondgebied niet man. 93 procent Amazoneregenwoud. Ja… onze burgers gebruiken te veel plastic maar de middenstand verkoopt VEEL PLASTC en onze burgers zijn een beetje slordig ja… KAN BETER MAAR VORMT GEEN MILIEUPROBLEEM daarvoor moeten wij bij rijke landen zijn en afwachten hoe onze bestuurders zullen omgaan met het hele OLIE GEBEUREN AAN DE KUST VAN SURINAME… 🏝️❤️😊

Henk Heilbron Ik vermoed dat als iemand zijn eigen volk vernietigt, dat hij/zij geen haar beter is dan de Kolonialen. Opdracht/moorden zal ik nooit en te nimmer goed keuren. Ik zou erg verdrietig zijn als mijn Ouder zo wreed vermoord was.
Astridh Roemer Jaja. Maar de vraag is niet WIE SCHULDIG IS maar WAT SCHULDIG IS… en dat is het DEKOLONISATIEPROCES met dekolonisatieweerzin van honderden burgers die hun hufterig gedrag en hun bevoorrechte status MOESTEN opgeven. REVOLUTIE IS HARD EN GENADELOOS MAAR SOMS NODIG ook al ben ik geen voorstander van fysiek geweld HOE DAN OOK. Heb ook jij Henk Heilbron een zondenbok nodig om de verarming en verruwing van Surinamers te verklaren… NOU… IK NIET HOOR…misschien was het beter geweest om in 1975 het grondgebied Suriname terug te geven aan Nederland… 🙄
[…] Inderdaad. Komt door het dekolonisatieproces. IS OVERAL IN DE WERELD ZO ALS IN SURINAME… GEBRUIK JE VERSTAND EN NIET JE FRUSTATIEGEVOELENS OM TE OORDELEN…
[…] WILLEN JULLIE WETEN HOE HUFTERIG EN GEWELDDADIG PARAMARIBO WAS TOT 1975…IK KAN ER 10 BOEKEN OVER SCHRIJVEN. DOE IK NIET. MAAR HET KAN… 🤔

In Memoriam - foto Aart G. Broek
“Dekoloniseren is vreselijk pijnlijk” / foto Aart G. Broek

Margo Harwig: Huh??Hebben ze nu pas hun eigen identiteit ontdekt?? Astridh Roemer: Heeft weinig te maken met ONTDEKKEN EN IDENTITEIT Margo Harwig… maar je kunt er inderdaad ook zo naar kijken jaja… VOOR MIJ IS HET EEN BEWUSTWORDINGSPROCES DAT VOORTSCHRIJDT DOOR KENNIS VERWERVING…een samenleving zonder elite is moeilijk bestuurbaar maar bij ons willen POLITIE EN JUSTITIE de nieuwe elite gaan vormen… BBBBBBRRR…🙄Want de goed geschoolden behartigen slechts abstracte belangen en hun woordenstroom is waardeloos…
[…] EN KIJK EENS ZELF HOE MARRONVOLKEN EN INHEEMSEN HUN WEG ZOEKEN EN VINDEN NAAR REGEERMACHT EN OVERHEIDSDIENSTEN. […] ik heb nog zoveel meer bewijzen van revolutionaire veranderingen… DANKZIJ DE AANWEZIGHEID VAN DDB EN CONSORTEN…🤔JA… Kapitaal heeft hun werk niet kunnen genereren… WEL BEWUSTWORDING VAN IEDERS PLEK IN DE HIER EN NU REALITEIT VAN SURINAME…
[…] DEKOLONISEREN IS VRESELIJK PIJNLIJK en voor Surinamers betekent het ook nog NERGENS HEEN KUNNEN VLUCHTEN DAN JUIST WEER IN DE ARMEN VAN DE KOLONISATOR. HEB OOK IK GEDAAN. […] DE KUNST IS OM DAT ONDER OGEN TE ZIEN. DE BURGERS DIE ZIJN GEBLEVEN HEBBEN HUN EIGEN DEKOLONISATIEPROCES BELEEFD met weerstand en met zoeken en vinden van houvast en nieuwe waarden. EEN DEEL VAN DIE NIEUWE WAARDEN IS DE VERTONING VAN HET DECEMBERMOORDEN PROCES. De hele wereld kan dan horen en zien hoe surinamers een rechtsstaat vorm geven. PRIMA. MAAR EEN DERGELIJK INTELLECTUEEL VERTOON MAG NIET TEN KOSTE GAAN VAN WAARHEIDSVINDING🙄en rechtvaardigheid mbt de symbolische persoon van de zogenoemde revolutie of omwenteling…te weten DDB.

Ontleend aan FaceBookpagina van Astridh Roemer, dd. 30 juli / 6 augustus 2021.

Prijs der Nederlandse Letteren wordt op 12 oktober 2021 uitgereikt in Brussel aan Astridh Roemer / foto Aart G. Broek

2 comments to “Surinaamse auteur Roemer blijft Bouterse steunen: ‘Ik weiger hem moordenaar te noemen’”

  • Iemand die het waagt Bouta geen moordenaar te noemen is het waard, om onder Manneke te staan.

  • En toch was het ‘een beetje dom’ beste Astrid. Ik denk dat je de tijdgeest niet goed hebt aangevoeld.
    Weet je nog dat je die Chileense schrijver/dichter Ariel Dorfman nog zo bewonderde? Ik hoor het je nog zeggen bij ‘Poetry in het Park’ ter gelegenheid van Poetry International, Rotterdam. Lang geleden…
    Wat is er sindsdien in hemelsnaam gebeurd?

3 Trackbacks/Pings

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter