blog | werkgroep caraïbische letteren
3
 

Surinaamse artiesten willen eigen vereniging

De Surinaamse artiesten willen een eigen vereniging, die kan opkomen voor hun belangen. Zij vinden dat hun belangen door Stichting Auteursrechten Suriname (SASUR) niet worden behartigd. Morgen komen de artiesten bij elkaar in theater Unique om een discussie te voeren voor het oprichten van een organisatie, die ervoor moet zorgen dat de Surinaamse artiesten zowel nationaal als internationaal bekendheid krijgen.

De organisatie moet erop toezien, dat de belangen van de artiest behartigd worden op zowel nationaal als internationaal gebied. Ook moet de organisatie een commissie hebben, die ervoor zorgt dat er geen sprake is van piraterij op de muziekmarkt. Met piraterij bedoelen de artiesten, dat er in het maken van een CD duizenden US dollars geïnvesteerd worden en dat deze door een lekkage aan het materiaal voor een zacht prijsje wordt verkocht op de markt. Henry Ceder, één van de Surinaamse artiesten, zegt dat de huidige organisatie, met name de Stichting Auteursrechten Suriname (SASUR), hier niets aan doet.

Hij zegt ook nog dat de commissie van toezicht van SASUR niet deugt, omdat er geen artiesten in zitten, terwijl dat zo had moeten zijn. Volgens hem kijkt de organisatie tot bijna niet naar de Surinaamse artiesten. Ceder zegt dat SASUR een onduidelijke organisatie is en dat artiesten geen vertrouwen hebben in een onduidelijke organisatie. Hij zegt niet tegen auteursrechten te zijn maar wel tegen SASUR. Ook Michael Deira van de muziekgroep Aptijt zegt dat de belangen van de Surinaamse artiest niet behartigd worden. Hij zegt al jaren bij BUMA STEMRA ingeschreven te zijn en daar wel zijn royalty’s te hebben ontvangen. In een gesprek met De West zei hij dat SASUR ook voor BUMA STEMRA gelden heeft geïnd maar dat hij nog geen ene koperen cent aan royalty’s heeft ontvangen. Deira zegt helemaal geen vertrouwen te hebben in SASUR. “Hoe wil een organisatie mediahuizen monitoren als zij niet met een meetinstrument verbonden zijn aan al die mediahuizen,” zegt Deira. Hij en Ceder hebben beiden vanaf dag één aan de voorzitter Prem Ramlal van SASUR gezegd dat hij moet beginnen met het indammen van illegale CD-verkoop maar volgens hen is Ramlal te koppig en heeft niet naar hun geluisterd. Wat zij heel erg vinden is dat er ook geen vaste tarieven worden gehanteerd door SASUR . De beide artiesten geven toe dat ze de organisatie niet afkeuren maar wel de werkwijze. Op de vraag wat er zondag verwacht wordt hebben beide muziekmakers gezegd dat hun mede-collega’s met hun wensen en grieven moeten komen. De artiesten worden tevens ondersteund door de Vereniging van Show Organisatoren (VSO) en de Vereniging van Radio- en Televisiestations Suriname (VRTS). Deze organisaties hebben momenteel een persstilte in acht genomen, maar zullen toch hun bijdrage leveren door het hele programma van zondag live via 20 radiostations uit te zenden.

[uit de West, 21-1-2012]


Artiestenbijeenkomst overheerst door Sasur-vraagstuk

door Milton Hubard

Paramaribo – Hoewel initiatiefnemers gisteravond de nadruk poogden te leggen op de oprichting van een vereniging voor artiesten, grepen vele aanwezigen deze kans om hun mening te geven over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Sasur-vraagstuk.

Terwijl Sasur momenteel in conflict is met showorganisatoren, radio- en televisiestations zouden artiesten zich volgens de initiatiefgroep alvast moeten bundelen, zodat zij gemeenschappelijke vraagstukken, waaronder auteursrechten, samen kunnen bestrijden.
“Ik kijk niet naar Sasur, omdat ik er zeker van ben dat Sasur de belangen van de Surinaamse artiesten nooit gaat kunnen behartigen”, zegt omroeper Cyrano Dankoor. Terwijl artiest Jurgen “Jogga” Kartidikromo er anders over denkt. “Eigenlijk moeten wij als artiesten aan de kant van Sasur staan. Ik ben niet tegen Sasur, maar wel tegen hun werkwijze”, zegt Jogga. De sprekers waren het er echter wel allemaal over eens dat het nu de tijd is dat artiesten zich in een organisatie gaan bundelen, zodat die als een gesprekspartner kan fungeren. “Anders gaan mensen over u beslissen zonder u te betrekken”, zei initiatiefnemer Henry Ceder tijdens zijn introductie.

De muzikanten, zangers, componisten, muziekarrangeurs, -producenten, andere artiesten en muziekliefhebbers kwamen in Theater Unique bij elkaar om van gedachten te wisselen over de bundeling van Surinaamse artiesten. De werkgroep onder leiding van Ceder wil met de ideeën van de participanten richting geven aan de organisatiestructuur en samen met hen doelstellingen vormen.
Ceder is blij met de opkomst en tevreden met de participatie van de toekomstige leden. Hij wil binnen twee weken weer een ontmoeting plannen. Jogga kijkt uit naar de oprichting van een “stabiele vereniging”.
Hij vermoedt dat veel artiesten niet zijn komen opdagen, omdat zij door de vele steeds mislukte pogingen tot bundeling minder vertrouwen hebben in dergelijke initiatieven. Zangeres Helianthe Redan juicht het idee van een artiestenvereniging ook toe. Zij wil “met alles in zich” de op te richten vereniging ondersteunen. Onder de aanwezigen bevonden zich ook parlementariër Rabin Parmessar, SRS-topper Guno Ravenberg, Producer Lesley Leeflang, zangers Michael Deira, Ruben “Stoffy” Muringen en Dino “Damaru” Cantenburg”.
De Vereniging Radio en Televisie-bedrijven (VTRS) en Vereniging van Surinaamse Organisatoren vergaderen morgen weer over de situatie en zullen dan beslissen wat hun volgende stap is.

[uit de Ware Tijd, 23/01/2012]

3 comments to “Surinaamse artiesten willen eigen vereniging”

 • Jammer dat bij de afbeeldingen niet vermeld is van wie de kunstwerken zijn. Ik kan ‘t ook niet terugvinden in het artikel.
  Marie-Claire Fakkel

 • De rondom de Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) ontstane hysterie is níet een gevolg van niet correct optreden van Sasur, maar is volledig te wijten aan de media-bobo’s die zelfs na een rechterlijk vonnis domweg weigeren om de verschuldigde auteursrechten te betalen en die vervolgens ook nog weigeren om ingebrekestelling de opgelegde dwangsommen te betalen. Toen vervolgens na beslaglegging onroerend goed van hun op de veiling zou komen, brak de hel los. Volledig gesteund door alle nieuwssites en kranten, die niet alleen van de zaak totaal geen verstand hebben, maar die ook nog eens alle ethische codes van de journalistiek met voeten hebben getreden, hebben zij misbruik gemaakt van hun macht om zodoende de regering te dwingen de wetsovertreders te beschermen.

  Daarmee is iedereen op het verkeerde been gezet, de regering, de artiesten en het volk. De regering heeft zich beet laten nemen door niet van het begin af aan harde maatregelen te treffen tegen de Vereniging van Radio- en Televisiestations in Suriname (VRTS). Door keer op keer van Sasur te eisen alle werkzaamheden ‘on hold’ te zetten, hebben zij hun eigen positie inmiddels zodanig verzwakt dat ze met de rug tegen de muur staan.

  De artiesten hebben zich door VRTS en de Vereniging van Show Organisaties (VSO), buitensporig gesteund door nieuwsites en kranten, zoveel zand in de ogen laten strooien dat ze de richting volledig kwijt zijn. Sasur is er in de eerste plaats voor hun, maar dat willen ze maar niet begrijpen. Helaas hebben zich nog maar rond de 100 Surinaamse artiesten bij Sasur aangesloten, maar daarnaast vertegenwoordigt Sasur duizenden buitenlandse artiesten door wie zij gemachtigd zijn de auteursrechten te innen. De wanbetalers van de VRTS zijn dan ook veroordeeld voor het níet betalen van auteursrechten van buitenlandse artiesten. Wordt de vergunning van Sasur ingetrokken dan zal de Surinaamse staat onmiddellijk worden aangesproken, maar die kosten zullen gigantisch zijn.

  Voor wie meer wil lezen over de betreffende problematiek verwijs ik naar een drietal artikelen die ik hier eerder heb gepubliceerd:

 • Het spijt ons dat we de door u – Marie-Claire Fakkel – gevraagde opgave van kunstenaars niet kunnen verstrekken; het gaat bij de bovenste om een contemporaine afbeelding van een Haydn-opera. WCL

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter