blog | werkgroep caraïbische letteren

Surinaamse Almanakken online

Op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) kan sinds kort de integrale tekst van een aantal Surinaamse Almanakken online geraadpleegd en gedownload worden. Het gaat op dit moment om de Surinaamse Almanakken 1825, 1831, 1833, 1834, 1835, 1842, 1891, 1902 en 1925.

Voor de Surinaamse familieonderzoeker belangrijk nieuws, want zoals bekend bevatten deze almanakken heel veel gegevens over personen. De namen van ambtenaren bijvoorbeeld, of de eigenaren en directeuren van plantages, de bestuursleden van allerlei verenigingen, de namen van onderwijzers en onderwijzeressen, de leden van de gewapende burgerwacht en de namen van priesters en predikanten, etc. etc.   Het ligt in de bedoeling dat via dit groot digitaliseringsproject op termijn alle almanakken van het eind van de 17de tot en met de 20ste eeuw beschikbaar komen.

Klik hier voor de site van de dbnl en vul aan de rechterzijde bij “snelzoeken op titels” de titel in die u zoekt.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter