blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Surinaams-Javaanse Bijbel gepresenteerd

Het Surinaams Bijbel Genootschap (SBG) beleefde vrijdagavond één van zijn hoogtepunten tijdens de presentatie en inwijding van de Kitab Sutyi, de Surinaams-Javaanse Bijbel, in de zaal van het Indra Maju Sportcomplex te Geyersvlijt.

 

De ministers Mike Noersalim (Binnenlandse Zaken) en Soewarto Moestadja (Arbeid) ontvangen een exemplaar van de Surinaams-Javaanse Bijbel.

Dit project van het SBG is in 2008 van start gegaan. De Surinaams-Javaanse Bijbel is het product van jarenlange inspanningen die werden gepleegd door een team van vertalers. Het idee was een initiatief van de Stichting Bebarengan om de Bijbel zo dicht mogelijk te brengen naar het publiek dat de Surinaams-Javaanse taal machtig is.

Door taal de wereld begrijpen
Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken was één van de eregasten van de avond. Hij gaf te kennen dat taal het mogelijk maakt dat we met anderen kunnen omgaan, dat we onze waardesystemen, onze sociaal-culturele codes, onze religieuze ervaringen en percepties met hen delen. Door taal leren we de wereld begrijpen en te ordenen. Taal is in die zin de drager van onze identiteit, onze waarden, normen, cultuur en ons geloof. Opkomen voor het behoud van een taal heeft dan ook alles te maken met respectvol en zorgzaam omgaan met ons cultureel erfgoed, de identiteit van onze cultuur en met onze verbondenheid. “En in dit geval gaat het om de Surinaams-Javaanse taal”, zei Noersalim.

80 tot 100 miljoen Javaans sprekenden
Het Javaans wordt door ongeveer 80 tot 100 miljoen mensen op de wereld gesproken. Op Java bevindt zich uiteraard het grootste aantal Javaans sprekenden. Door emigratie spreken ook mensen uit andere gebiedsdelen dan Java het Javaans. Zo’n gebiedsdeel is Suriname. Er bevinden zich ook Javaanse gemeenschappen die Javaans spreken, zoals in Nieuw-Caledonië en Nederland. In Suriname wordt het Javaans te midden van ongeveer twintig andere talen gesproken. Globalisering en de ontwikkelingen in social media creëren een toename en intensivering van contacten met anderstaligen. En dat heeft gevolgen voor taalgebruik en beleving. Te midden van deze gemeenschappelijke en technologische ontwikkelingen is het Surinaams-Javaans ontstaan.

Ruim 90.000 sprekers Surinaams-Javaans
Het aantal mensen dat Surinaams-Javaans spreekt wordt geschat op 90.000, van wie 60.000 in Suriname en 30.000 in Nederland. Minister Noersalim is er trots op te mogen meedelen dat in een periode van 128 jaar (Javaanse immigratie) het Surinaams-Javaans voor eenieder beschikbaar is gemaakt. Niet alleen voor de Surinaams-Javaanse jongeren die de taal niet meer goed machtig zijn, maar tegelijkertijd ook voor de hele Surinaamse gemeenschap die het Surinaams-Javaans wil leren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt taalbehoud belangrijk en ondersteunt het initiatief van de Bijbelvertaling in het Surinaams-Javaans vanaf het begin.

Na de inwijding van de Kitab Sutyi werd de Bijbel in het Surinaams-Javaans uitgereikt aan een groep van personen die hebben meegewerkt of bijgedragen aan het succesvol aflopen van dit vertaalproject. Ook Noersalim mocht een exemplaar in ontvangst nemen.

[van Starnieuws, 11 augustus 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter