blog | werkgroep caraïbische letteren

STVS neemt blunder 8er ’t Nieuws op zich

door Milton Hubard

 

Paramaribo – Vakbondsleider Wilgo Valies is ervan overtuigd dat het stopzetten van het live actualiteitenprogramma 8er ’t Nieuws donderdagavond, waarin hij werd geïnterviewd, in opdracht is geschied van het Kabinet van de President. Dit zou een medewerker van de televisiezender hem dezelfde avond hebben verklapt.

 

In een verklaring zegt STVS-coördinator Shurly Lackin, dat ze op eigen initiatief heeft gehandeld. Ze heeft kort na aanvang van de uitzending het personeel telefonisch geïnstrueerd er onmiddellijk mee te stoppen. Zij vond dat niet alleen Valies, maar ook een vertegenwoordiger van de overheid deel had moeten nemen aan het vraaggesprek, dat over het onderwijsdispuut zou gaan.

Het abrupt beëindigen van de uitzending heeft volgens Lackin nimmer te maken met ‘de persoon Valies’, maar om de slechte communicatie van medewerkers naar haar toe. “Omdat de STVS-leiding evenwichtige beeldvorming van eminent belang vindt bij maatschappelijke vraagstukken, heb ik, hoofdredacteur en eindverantwoordelijke voor de inhoud van de gehele STVS-zender, conform mijn verantwoordelijkheden, moeten handelen om de uitzending van 8er ‘t Nieuws te staken.”

Dit schrijft Lackin in de verklaring waarin zij het journalistiek onethisch noemt om maatschappelijke kwesties slechts vanuit één perspectief te belichten. Bovendien vond ze het onacceptabel dat het personeel haar een draaiboek had doorgestuurd, waarin Valies niet als gast was opgenomen. Zij onderzoekt dit en belooft maatregelen te zullen treffen tegen personen die de misstappen hebben begaan.

Van een werknemer verneemt de redactie dat de vakbondsleider inderdaad uitgenodigd was voor het programma, maar ook een raadsadviseur van de president zou aanwezig zijn. Nadat deze laatste zich had afgemeld, was het de bedoeling om ook Valies af te zeggen, maar het personeel kon hem niet bereiken, waardoor hij zich volgens afspraak donderdagavond aanmeldde. Hij is toen normaal opgevangen en omdat de overige gasten nog niet waren gearriveerd, is besloten om alvast met hem te beginnen.

De vakbondsleider heeft zich vooral aan de beëindiging van de live-uitzending geërgerd, omdat hij en de presentator het gesprek gewoon hebben voortgezet, zonder te weten dat het niet werd uitgezonden. De vakbondsman neemt het personeel echter niets kwalijk, maar de regering. Hij vindt dat het STVS-personeel moeten protesteren tegen deze ingreep. Dat moeten ook de vakbeweging en de rest van samenleving doen. Hij vreest dat dit anders zal leiden tot dictatuur.

[uit de Ware Tijd, 18/02/2017]

Valies moet niet geveinsd zielig doen en martelaar uithangen

door Theo Vishnudatt

Het is bij iedere bedrijfsvoering normaal dat vanwege de leiding correctief wordt opgetreden als zaken niet volgens het bedrijfsplan worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor het bedrijf, de STVS. Meneer Valies moet toch wel weten dat wanneer een klas op een bepaald uur is ingeroosterd voor het vak Engels dat niet op datzelfde uur een docent aan die klas scheikunde lessen komt verzorgen. Hij of zij wordt door de schoolleiding uit het klaslokaal gehaald, zo simpel is dat. Iets dergelijks heeft zich bij de STVS voorgedaan.

Valies wilde vermoedelijk in zijn ontmoeting met de pers het voorval bij de STVS opkloppen en dramatiseren en zodoende een collectieve verontwaardiging bij de aanwezige journalisten uitlokken. Maar het viel erg tegen, de teleurstelling was van zijn gezicht af te lezen. Valies moet niet denken onze journalisten te kunnen manipuleren. Het zal hen namelijk niet zijn ontgaan dat Valies bewust de informatie over een soortgelijk voorval dat plaatsvond in september 2007 en destijds voor veel opschudding zorgde, achterhield. Daags na de voor Suriname vernietigende uitspraak van het UNCLOS Arbitrage Tribunaal naar aanleiding van het maritieme grensgeschil tussen Suriname en Guyana, werd vanuit het Kabinet van de President aan de leiding van STVS de opdracht gegeven om een programma over deze grenskwestie onmiddellijk te staken.

Het programma bevatte namelijk interviews met overwegend oppositionele politici waarin de slechte aanpak van de case door de regering Venetiaan en het juridisch team aan de kaak werden gesteld. Was er toen geen sprake van censuur en van dictatuur en onderdrukking? Deze case niet aan te halen, doet vele journalisten en grote delen van de samenleving twijfelen aan de oprechtheid, objectiviteit en integriteit van meneer Valies. De ongenuanceerde uitspraak van meneer Valies over de betrokkenheid van het Kabinet van de President bij het recente voorval bij de STVS, werpt een smet op onze reputatie en imago als land waarin vrijheid van meningsuiting gewaarborgd is en naar mijn gevoel zelfs buitenproportioneel. De regering moet overwegen om de groene tafel te adieren [?? – red. CU] en zodoende meneer Valies ertoe te bewegen om zijn gewraakte uitspraken naar het Kabinet van de President toe, terug te nemen.

[van Starnieuws, 20 februari 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter