blog | werkgroep caraïbische letteren

Student afgeschreven vanwege tatouage

door Johannes Damodar Patak

Akash Seebarran, voormalig student van het EFS College Covab [Verpleegkundig Beroepsonderwijs in Suriname – red. CU], heeft aangeklopt bij vicepresident (VP) Ashwin Adhin, omdat hij afgeschreven is vanwege een tatoeage op zijn linkerarm. Seebarran heeft eerder schriftelijk bezwaar aangetekend bij de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, maar die heeft nooit op zijn brief gereageerd. Seebarran werd op 7 juli 2017 op aandringen van de inspectie van Volksgezondheid afgeschreven, nadat hij reeds een kwartaal les had gevolgd.

Pierre Bong A Jan, Tattoo machine

“Als particuliere student ben ik de mening toegedaan dat mijn afschrijving onterecht is. In mijn afschrijvingsbrief wordt als reden gegeven het verbod van tatoeages, zoals opgenomen in het schoolreglement.
Echter komt dit nergens in het reglement voor. Als particuliere student heeft Covab als kerntaak onderwijzen, waarop ik als burger van dit land ook recht heb. Als mijn tatoeage wel of niet goed is voor de gezondheidszorg is niet des schools, maar de toekomstige werkgever”, luidt een passage uit de brief.
Seebarran zegt in gesprek met De West, dat hij de bezwaren tegen zijn tatoeage niet begrijpt. Hij vraagt zich af als een tatoeage zijn liefde voor het verpleegkundig beroep bepaalt, terwijl er tal van verpleegkundigen en medici na hun opleiding met zichtbare tatoeages rondlopen. Hij geeft aan dat inmiddels al twee jaar, hem zijn recht op onderwijs ontnomen is. Zijn cijfers die hij behaald heeft op Covab, vervallen dit jaar. Indien de vicepresident ook niet reageert op zijn schrijven, zal hij zich wenden tot de president. Seebarran zegt dat in het buitenland er geen bezwaar is met tatoeages in de zorg. Zo heeft hij ter verificatie ook contact opgenomen bij de V&VN, de grootste beroepsvereniging van Nederland voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. De organisatie hield hem voor dat het in Nederland niet zo een groot zorgpunt is. Echter kan de V&VN geen oordeel vellen over deze zaak, omdat de maatschappij en omstandigheden in Suriname niet hetzelfde is als in Nederland. Seebarran hoopt dat de vicepresident zijn licht laat schijnen op zijn zaak. Volgens hem is het een kleine groep die zich verzet tegen tatoeages en het vertikt om mee te gaan met de ontwikkelingen. Covab is van mening dat het verpleegkundig beroep mee moet gaan met de ontwikkelingen in de wereld. De school is vorig jaar gestart om met stakeholders [staakhouders] hierover te praten.

 

[tekst overgenomen uit De West, 3 mei 2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter