blog | werkgroep caraïbische letteren

Stoutmoedige afrekening met koloniaal verleden

door Aart G. Broek

PLEIDOOI: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten worden elk een gemeente en vormen tezamen een nieuwe provincie.

Onder de bescherming van een en dezelfde Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden schuiven de eilanden en Nederland bij elkaar aan. Samen, gelijkwaardig en in één Land. Zo rekenen we vrijmoedig af met het koloniale verleden.

Presentatie op het congres “Tien jaar na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen”, Nieuwspoort, Den Haag, 8/9 december 2021.

on 10.12.2021 at 8:47
Tags: /

2 comments to “Stoutmoedige afrekening met koloniaal verleden”

  • Een utopisch toekomstbeeld. Wat zouden Pisas en zijn kiezers ervan denken?
    Ik denk niet dat er sprake is van ‘schaamte’ op de eilanden, hoogstens van een geweldige irritatie.

  • Er vindt met enige vaart een interessante verschuiving plaats van door ‘ideologische hersenspinsels’ gestuurd handelen (nos mes por [we kunnen het zelf] en dergelijke) naar een pragmatische handelen: let’s face reality / habri kaminda pa realidat, waarbij ‘afhankelijkheidsrelaties’ een gegeven zijn, waar je maar beter zo veel mogelijk je voordeel mee kunt doen. De bedoelde hersenspinsels zorgen voor vernederingen van grootse en groteske aard, pijnlijk, en voeden de vrees voor nog meer vernederingen. Hier hebben we een woord voor: schaamte. Lees er eens een boek over, zoals De terreur van schaamte; Brandstof voor agressie (Haarlem: In de Knipscheer, 2015 [2007])

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter