blog | werkgroep caraïbische letteren

Stichting werkt aan online boekenportaal voor Surinaamse literatuur

De Stichting Boekenportaal Suriname is in november 2019 het proces gestart om literatuur afkomstig van Surinaamse schrijvers in kaart te brengen en te digitaliseren. Het ligt volgens bestuurslid Sharon Schalkwijk in de bedoeling om in november dit jaar een website te lanceren. In de komende maanden zal nog een groot aantal boeken gedigitaliseerd worden. Naar schatting zijn er al zo’n 250-400 werken omgezet.

Initiatiefnemer Cees Klapwijk is met een groep Surinamers begonnen de Surinaamse literatuur via een Surinaams portaal meer bekendheid te geven. In Nederland bestaat er een boekenportaal dat, naar gebleken is, 1300 titels bevat van Surinaamse werken die in 170 jaar tijd geproduceerd zijn. Dit zegt bestuurslid Letitia Tjen A Tak van de stichting.

Een van de doelen bij het opzetten van een boekenportaal, is het gratis online vindbaar maken van de werken. Consumenten zullen wel moeten betalen voor het fysiek aanschaffen van boeken. De stichting is op diverse manieren bezig bezoekers te interesseren voor het online boekenportaal.

Tjen A Tak ziet een website als een alternatief om het lezen aantrekkelijker te maken. Het is namelijk gebleken dat er in Suriname behoefte bestaat aan online literatuur. Gestart zal worden met Surinaamse literatuur.

De stichting tracht met hulp van sponsors, waaronder de Nederlandse Taalunie, het portaal op te zetten.

[van De Waterkant, 10 maart 2023]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter