blog | werkgroep caraïbische letteren

Stichting Vrienden van het Surinaams Recht

door Roy Khemradj

Eind juni vond in de kleine zittingszaal van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag, de kick-off plaats van de in april opgerichte Stichting Vrienden van het Surinaams Recht (SVSR). Initiatiefnemer en eerste voorzitter is notaris Aniel Autar, die al langer met het idee rondliep juristen in Suriname vanuit Nederland te ondersteunen. Autar bezoek regelmatig zijn geboorteland en wordt dan vaak gevraagd voor lezingen. Hierdoor heeft hij een goed beeld waarmee zijn kersverse stichting kan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de rechtsstaat in Suriname. 

Het bestuur van SVRS. Van l-r: Sieta Autar-Matawlie (secretaris); Aniel Autar (voorzitter); Hugo Fernandes Mendes (bestuurslid); Joy Maikoe (penningmeester) en Dick van Dijk (bestuurslid). Copyright: 2023 Academie voor de Rechtspraak.

De stichting wordt ondersteund door een comité van aanbeveling met Lilian Gonçalves-Ho kang You, de Surinaamse mensenrechtenactivist en voormalig Staatsraad, Lodewijk Valk, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, die ook redactieadviseur is bij het Surinaams Juristenblad; jurist en presentator Humberto Tan en Marilyn Haime, lid van het hoofdbestuur van Amnesty International.

Op het digitaal platform voor juristen, mr-online.nl zei de SVSR-voorzitter voorafgaand aan de kick-off, dat de stichting vooral dienend zal optreden. “We leggen bij het Surinaamse Hof van Justitie, onderwijsinstituten en beroepsorganisaties onze oor te luister om na te gaan waar we wat kunnen faciliteren. (…) Het komt wel vaker voor dat Nederlandse rechters en raadsheren naar Suriname gaan om te helpen met het schrijven van vonnissen en arresten. Zij zien waarmee Surinaamse rechters kampen. (…) Nu gaan we in Nederland mensen in kaart brengen en mobiliseren die liefde hebben voor het Surinaamse recht. Hopelijk kunnen we op hen een beroep doen. Zij kunnen bijvoorbeeld artikelen schrijven voor het Surinaams Juristenblad. Dan is dat smoelenboek voor juristen in Suriname ook interessant: ze weten wie ze kunnen benaderen. Dus we kijken waar behoefte aan is en proberen daarin te voorzien. Dat gaat om middelen én intellectuele bagage”, aldus voorzitter Aniel Autar.

Prof. mr. drs. Dineke de Groot, President van de Hoge Raad en prof. mr. Edwin Bleichrot, Procureur-Generaal van de Hoge Raad – sprekers tijdens de kick-off – brachten vorig jaar november een bezoek aan Suriname en ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met mr. Iwan Rasoelbaks, president van het Hof van Justitie. Sinds dat bezoek zijn er inmiddels belangrijke stappen gezet in de samenwerking. Er is een Kennisplein Suriname in opbouw, waarbij alle arresten van de Hoge Raad nu al digitaal te raadplegen zijn door rechters in Suriname. “Waar vroeger boeken werden opgestuurd, gaat het nu om digitale uitwisseling van uitspraken en vakliteratuur. Waaraan nu wordt gewerkt is de toevoeging van ruim 5000 E-books van grote uitgeverijen die belangeloos kunnen worden geraadpleegd. 

In september volgt een uitbreiding van het Kennisplein Suriname met de toevoeging van tijdschriften”, aldus de procureur-generaal die trots meldde dat er vanuit Suriname enthousiast wordt gereageerd op de beschikbaarheid van het Kenniscentrum Suriname. Ook het Centrum voor Democratie en Rechtspleging, het opleidingsinstituut in Suriname dat is voorgekomen uit de door Lilian Gonsalves-Ho Kang You opgezette Stichting Juridische Samenwerking Nederland Suriname zal toegang krijgen tot het Kennisplein.

De keynote speaker bij de launch van de Stichting Vrienden van het Surinaams Recht was Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes die, vers van de pers, de eerste exemplaren van zijn nieuw boek overhandigde aan de President en de procureur-generaal van de Hoge Raad. Het Handboek Constitutioneel Recht Suriname, dat met medewerking van mr. Serena Muntslag-Essed is geschreven, omschrijft het ‘ontstaan en de ontwikkeling van Suriname als staat, de relevante constitutionele regelingen, de staatsinstellingen en hun onderlinge verhouding, de parlementaire democratie, het kiesstelsel, de grondrechten, de ontwikkeling van de decentralisatie en de staat van de internationale betrekkingen’. Dit Handboek Constitutioneel Recht Suriname, uitgegeven door Boom.nl (juridisch) is een welkome actualisering van Onafhankelijkheid en Parlementair Stelsel in Suriname, de handelseditie van het proefschrift waarop Hugo Fernandes Mendes in 1989 promoveerde. Dat proefschrift gaat over de historische context van de totstandkoming van de grondwet van 1975 en de staatsrechtelijke ontwikkelingen daarna tot aan de praktijk van de grondwet van 1987. 

Voor € 90 per jaar kunnen geïnteresseerden die een actieve bijdrage willen leveren aan de rechtsontwikkeling van Suriname, lid worden van de SVSR. Men ontvangt dan de digitale uitgave van het Surinaams Juristenblad, krijgt ook toegang tot eerder verschenen uitgaven en uitnodigingen voor twee reguliere bijeenkomsten die jaarlijks georganiseerd zullen worden. 

Meer info over de stichting zie: svsr.nl  

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter