blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Stichting voor Sranantongo opgeheven

De Stichting Tongo, Kulturu nanga Historia fu Sranan (TKHS) zal worden opgeheven. Verschillende bestuursleden zijn teruggetreden, waardoor het bestuur momenteel nog maar uit één lid bestaat (Mevr. L.J. Bramble). Er is geen animo om een doorstart te maken. De verschillende activiteiten die door voormalige leden in eerste instantie in TKHS-verband zijn ondernomen vinden echter wel doorgang. Zo organiseert Gracia Blanker aan de Hogeschool van Amsterdam de eerste minor op het gebied van de Srananistiek en werkt Stanley Hanenberg aan zijn promotie-onderzoek naar taalvariatie in het Sranantongo aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn eerste veldonderzoek is succesvol verlopen. De grammaticale beschrijving van het Sranantongo zal spoedig worden voltooid door Gracia Blanker en Jaap Dubbeldam. Zij werken tevens aan een uitbreiding van het woordenboek dat eerder in de Prisma-reeks is uitgebracht.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter