blog | werkgroep caraïbische letteren

Stichting Sanegeest steunt Indies tijdschrift

Dankzij een royale bijdrage van stichting Sanegeest kan Indies tijdschrift in 2022 voortbestaan als webtijdschrift en ook een papieren Indies jaarboek produceren.

Het laatst verschenen nummer van Indies tijdschrift

Sanegeest-voorzitter Frans W. Saris, o.a. natuurkundige, schrijver en oud-redacteur van De Gids, nodigde de redactie uit een aanvraag te doen, waarop per kerende post de toezegging kwam. Daarmee kan een vijftigtal artikelen worden gehonoreerd (ongeveer hetzelfde aantal als een jaargang-oude-stijl bevat), wekelijks te publiceren op deze website, en een bundel waarin de stukken zijn opgenomen, voor degenen die liever op papier lezen.

Stichting Sanegeest formuleert haar doelstelling aldus: ‘een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en wel door middel van onderzoek, onderwijs, ontwikkeling en openbaarmaking het evenwicht te bevorderen tussen ecologische, economische, culturele en sociale belangen in de directe omgeving en ook daarbuiten’. Saris licht de beslissing van zijn bestuur toe met de opmerking dat de koloniale geschiedenis en haar nasleep aan de orde van de dag zijn, wat steun rechtvaardigt aan een uitgave die inzicht en helderheid tracht te scheppen met de inzet van deskundige stemmen in het vaak roerige debat.

Vanzelfsprekend is de redactie dolblij met deze kans om de schrijversgroep aan het werk te houden en intussen te zoeken naar een nieuwe, economische en dus levensvatbaarder vorm voor het tijdschrift. De formule van frequente internetpublicaties, aangevuld met een Indies jaarboek, zou een mooie oplossing kunnen betekenen.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter