blog | werkgroep caraïbische letteren

Stichting MoWIC hoopt op veel Caribische belangstelling voor 2e Vrijburghconferentie

Bijna een jaar is verstreken sinds de Stichting MoWIC (Monuments of the Dutch West India Company) koos voor Slavernij als thema van de Vrijburgh Conferentie 2017 en vier maanden sinds de eerste uitnodigingen zijn verzonden. De publieke aandacht voor het onderwerp is sindsdien alleen maar toegenomen. En, gelet op de sprekers en de onderwerpen van de lezingen, hoopt MoWIC, naast de gebruikelijke deelnemers uit academia, openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties, op veel belangstelling uit de Antilliaanse en Surinaamse gemeenschap in Nederland.

 

Curaçao, Fort Nassau. Foto © Michiel van Kempen

Vrijdag 10 november is het zover. Geen betere maand dan november, de maand van de bewustwording van de slavernij, om dit onderwerp met elkaar te bespreken. Er wordt de laatste tijd veel over slavernij en slavernijverleden gepubliceerd, ook in de kranten. En dat is terecht. Er valt wat in te halen. En alle aspecten zijn nog lang niet aan de orde gekomen. Onze stichting wil hieraan met de pluriforme opzet van de conferentie een bijdrage leveren.

MoWIC heeft gekozen voor een wetenschappelijke en culturele insteek van één van de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Een verdieping van inzicht in de faits et gestes van de WIC en in de contemporaine moraliteit ten aanzien van slavenhandel blijft van groot belang. Bovendien zal de invloed van deze – toen nieuwe – bevolkingsgroep op de westerse wereld worden belicht.

De conferentie wordt geopend met een kaderbeschrijvende lezing van emeritus professor, dr. Henk den Heijer, auteur van het standaardwerk over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie. Prof. dr. Michiel van Groesen volgt met een keynotelezing getiteld “Slavernij en stilzwijgen”over het gebrek aan debat in de Gouden Eeuw, waarna MoWIC-voorzitter dr. Hannedea van Nederveen Meerkerk een verhandeling geeft over “Slavernij en cultuuroverdracht” en dr. Frank Dragtenstein zal spreken over “De Marrons: Afrika in het Caribisch Zeegebied”. Tenslotte worden de aanwezigen, voorafgaand aan de discussie, getrakteerd op een selectie van Curaçaose liedjes van vóór en na de slaventijd met een boeiende toelichting over hun betekenis en culturele invloed.

Fort Nieuw Amsterdam, Suriname. Foto © Michiel van Kempen

 

Evenals vorige jaar, is ook op deze Vrijburgh Conferentie het dagvoorzitterschap in handen van Paul Comenencia, vicevoorzitter van Stichting MoWIC.

De conferentie vindt, zoals gezegd, plaats op vrijdag 10 november op het Honorair Consulaat van Brazilië te Amsterdam, Reimersbeek 2, 1082AG Amsterdam, en duurt van 13.30 tot 17.00 uur, waarna deelnemers tijdens een borrel kunnen napraten en de sprekers ontmoeten.

Aanmelding kan plaats door een bericht te sturen naar: mowic.foundation@gmail.com en door vóór 1 november uw bijdrage van €20,= te storten op rekening NL59ABNA0580207714 ten name van MoWIC Foundation onder vermelding van uw naam en Vrijburgh 2017.

Bestuur en Raad van Advies van MoWIC hopen u op 10 november in groten getale te mogen begroeten. Voor meer informatie over Stichting MoWIC, klik hier

 

 

Lees hier ook over een najaarsreeks colleges over de onbekende kanten van de slavernij; start in november 2017.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter