blog | werkgroep caraïbische letteren

Start leerstoel slavernijverleden

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) houdt donderdag 19 mei 2011 een minisymposium om Dr. Stephen Small te verwelkomen als bijzonder hoogleraar ‘Nederlands slavernijverleden en erfenis’ aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Dr. Small zal een lezing houden over de behoefte aan en het gebruik van veelzijdig bronnenmateriaal bij het slavernijonderzoek. Dit is van essentieel belang voor een uitgebreidere en veelomvattende analyse van slavernij en haar erfenis.

Dr. Alex van Stipriaan, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van NiNsee en hoogleraar Caribische Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit, zal ook een inleiding houden over ‘Slavernijonderzoek en het debat in Nederland: De stand van zaken.’

Programma
15:00-15:30 Inloop en ontvangst
15:30-17:30 Welkomstwoord en Introductie – Dr. Artwell Cain, Directeur NiNsee
De betekenis van de leerstoel Slavernijverleden en Erfenis voor het NiNsee – Dr. Eddy Campbell, Voorzitter NiNsee
De betekenis van de leerstoel Slavernijverleden en Erfenis voor de UvA – Prof. dr. James Kennedy, Hoogleraar Nederlandse Geschiedenis, UvA
Slavernij-onderzoek en debat in Nederland: Een stand van zaken – Prof. dr. Alex van Stipriaan, Voorzitter WR NiNsee
Black Voices and Visions in the Path to Slavery Memory in the Dutch Orbit- Prof. dr. Stephen Small (Engelstalige lezing)
Discussie en Rondvraag – Dr. Dienke Hondius, lid WR NiNsee
Met muzikaal intermezzo van Robby Alberga en Dana Fung Loy
17:30-19:00 Welkomstborrel voor de nieuwe hoogleraar (Café Krater)

Datum: donderdag 19 mei, 2011
UvA Roeterseiland Complex, Bldg. A, Room A
Roetersstraat 15
1018 WB Amsterdam

Graag aanmelden voor dit symposium. U kunt dit doen door contact op te nemen met Amy Abdou, e-mail a.abdou@ninsee.nl of bel 020-568-2079

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter