blog | werkgroep caraïbische letteren

Stadsherstel: Surinaamse maanden voor behoud van Surinaams erfgoed

In de Amstelkerk zijn de Surinaamse maanden gestart. Twee maanden lang is er een gratis multimediale art show en zijn er lezingen over de Surinaamse geschiedenis en erfgoed. Dit alles organiseert Stadsherstel om meer draagvlak en fondsen te werven voor behoud van vervallen erfgoed in Suriname.

 

Woonhuis van Dr. Sophie Redmond, Dr Sophie Redmondstraat 192, Paramaribo. Foto © Stadsherstel

De problemen met vervallen erfgoed waar Suriname nu voor staat lijken erg op de problemen waar Amsterdam zo’n zestig jaar geleden voor stond. Dat was ook een van de redenen dat Stadsherstel Amsterdam gevraagd werd om mee te helpen een Stadsherstelorganisatie op te richten in Suriname. En zo geschiedde. Vier panden zijn daar nu gered, maar er is nog veel meer te doen. Ontzettend veel monumentale panden staan er erg slecht bij in Suriname. De awareness dat die panden kunnen worden behouden en de werving van fondsen en donaties voor die restauraties is iets waar Stadsherstel zich in Amsterdam graag voor inzet. Daarom organiseert zij in juli en augustus de Surinaamse maanden.

Multimediale art show
Tot en met 24 augustus is de multimediale art show Benedictio II: Prasi-oso, historisch mo-nument te zien in de Amstelkerk. Deze art
show is tot stand gekomen in samenwerking met Natasha Knoppel Art Galleries. In de show staan de kleine houten huisjes uit Suriname
cen-traal die zich vaak in vervallen staat bevinden. Regelmatig worden deze prachtige pareltjes gesloopt en dat is iets waar Stadsherstel
Suriname zich tegen verzet. Daarom is het ook zo fantastisch dat Natasha een deel van de opbrengst van haar show bestemt als donatie
voor de restauratie van het vijfde door Stadsherstel Suriname te restaureren pand.

Wat is er te zien in de show?
Schilderijen, unieke objecten, een houtskooltekening, een video-animatie, fotomontages en installaties van authentiek hout afkomstig van een minstens 70 jaar oude prasi-oso vertellen het verhaal van de cultuur en het leven in en rondom deze huisjes. Natasha Knoppel zal elke vrijdag van 14-17u in de Amstelkerk aanwezig zijn om u meer te vertellen over de show. Wanneer: van 29 juni t/m 24 augustus, van 9-17 uur op kantoordagen (gratis).Waar: Amstelkerk, Amstelveld 10

Suriname lezingen over geschiedenis en erfgoed
Daarnaast organiseert Stadsherstel vier lezingen in de Amstelkerk over Suriname.
– Woensdag 4 juli: Stadsherstellen in Suriname door Stadsherstels projectleider Paul Morel
– Woensdag 11 juli: Nadenken over slavernij verleden van Amsterdam. De lezing wordt gegeven door een van Nederlands toonaangevende
onderzoekers op het gebied van slavernij, dr. Dienke Hondius
– Woensdag 18 juli: De modernistische architectuur van ir. Peter J. Nagel in Paramaribo, door Aad Lambrecht, een van de schrijvers van het
gelijknamige boek over Nagel
– Woensdag 22 augustus: Zinkplaat en planken, verdwijnen van de houten volkswoning in Paramaribo door Wim Verboven
Ook is er een boekje verkrijgbaar over Stadsherstellen aan gedeeld cultureel erfgoed in Amsterdam en Suriname.

Stadsherstel Amsterdam
Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:
• het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties
• de leefbaarheid van steden en dorpen
• de toegankelijkheid van monumenten en
• het behoud van het restauratieambacht.
Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel 600 panden in de Metropoolregio Amsterdam gered. Ruim 2500 Vrienden steunen het werk
van de organisatie. De grotere monumentale panden, zoals kerken, forten, industriële monumenten en boerderijen krijgen een succesvol tweede leven met meestal een culturele of sociaal-maatschappelijke functie. Of als podium voor concerten, congressen, lezingen, recepties, diners en huwelijksvoltrekkingen.

www.stadsherstel.nl
www.facebook.com/stadsherstel
www.twitter.com/stadsherstel
www.instagram.com/stadsherstel

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter