blog | werkgroep caraïbische letteren

Staan slavernij en kolonialisme prominent in schoolboeken? Nee, focus op inclusie en verder onderzoek nodig

door Miguel Heilbron

“Slavernij en kolonialisme prominent in schoolboeken” bracht het Historisch Nieuwsblad eerder dit jaar groots naar buiten. Veel media-aandacht volgde. Maar waren de door het Historisch Nieuwsblad verspreide conclusies gerechtvaardigd? Het onderzoek wordt nog steeds aangehaald, dus herpubliceren we een eerder uitgewerkte analyse van het onderzoek.

Medaille van de Britse anti-slavernij beweging.

Eind februari 2020 kopten verschillende kranten en media: ‘Geschiedenisboeken besteden veel aandacht aan zwarte bladzijden’, “‘Veel aandacht voor slavernij en kolonialisme in schoolboeken'” – en zelfs: “Scholier doodgegooid met slavernij”. Aanleiding was een persbericht van het Historisch Nieuwsblad getiteld “Slavernij en kolonialisme prominent in schoolboeken”. Het Historisch Nieuwsblad publiceerde een onderzoek naar veelgebruikte lesmethoden voor het vak geschiedenis op Nederlandse middelbare scholen.“Schoolboeken zouden te wit, te mannelijk en nationalistisch zijn. (…) Maar zijn die verwijten terecht?”. Zo introduceerde het Historisch Nieuwsblad haar onderzoek. De uiteindelijke conclusie van het Historisch Nieuwsblad luidde: “De meeste schoolboeken deugen”. Nadere beschouwing van het onderzoek maakt duidelijk dat er grote kanttekeningen te plaatsen zijn bij de door het Historisch Nieuwsblad getrokken conclusies.

Lees hier verder in De Correspondent, 6/19/2020

Lees hier een eerder artikel van Miguel Heilbron over dezelfde materie, in De Correspondent.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter