blog | werkgroep caraïbische letteren

South Suriname Conservation Corridor presenteert projecten

Het éénjarig bestaan van de South Suriname Conservation Corridor (SSCC) is op 12 en 13 april 2016 gevierd op de derde grote stakeholders meeting van het project. Tijdens deze stadskrutu, die plaatsvond in de Hal, werd een overzicht gepresenteerd van de verschillende projecten die zijn opgestart sinds de overhandiging van het SSCC document aan DNA op 5 maart 2015.

 

Alalapadu

Alalapadu vanuit de lucht

Tussen de niet gouvernementele organisaties die al in Zuid-Suriname werkten, is een gecoördineerdere samenwerking op gang gekomen. Het gaat om de organisaties Conservation International Suriname, WWF, Amazone Conservation Team (ACT), ESAV, de Organisatie van Inheemsen Suriname (OIS), het BBS (Herbarium) en Kuluwayak. De dorpen in Zuid-Suriname die onder het SSCC vallen, zijn Alalapadu, Apetina, Amotopo, Kawemhakan, Kwamelasamutu, Palumeu, Sipaliwini en Tepu.

Zowel per dorp als per collectief vindt er regelmatig overleg plaats over hoe invulling te geven aan natuurbescherming én ontwikkeling. Zo zijn er onderzoeken gaande naar de potentie van sustainable livelihoods in de verschillende dorpen. Hier wordt met name gekeken naar het creëren van duurzame banen.

Momenteel zijn er pilotprojecten voor honing en paranoten in diverse dorpen en wordt bekeken hoe het bestaande ranger-programma een formele erkenning kan krijgen van de overheid. Door de projectpartners CI-Suriname, WWF en ACT is een dorpsfonds van in totaal USD 20,000 in het leven geroepen om de ad hoc aanvragen voor hulp van de dorpen te structureren en de hulp van CI aan de dorpen eerlijk te verdelen over de dorpen.

Hiervan wordt door vijf van de dorpen al gebruik gemaakt. Ondertussen is er een continu engagement proces met de Trio en Wayana gemeenschappen om te kijken hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding voor hun natuur bescherming initiatieven. Dit moet uiteindelijk leiden tot zogenaamde conservation agreements met de dorpen.

 

Inheemsen

Bovenlandse inheemsen

Verder wordt er samen met de DNA commissie Milieu en Klimaatverandering gewerkt aan het updaten van de nationale natuurbeschermingswetgeving die uit 1954 stamt. Conservation International Suriname tekende recent ook een overeenkomst met het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer om beter invulling te geven aan internationale en nationale verplichtingen op dit gebied. Aan het eind van de bijeenkomst werd het nieuwe logo voor SSCC gekozen door de aanwezigen dat ontworpen is op basis van schetsen van de mensen zelf.

 

[naar gfcnieuws, 16 april 2016]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter