blog | werkgroep caraïbische letteren

Sollen met de rechten van een promovendus aan Tilburg University

door Jan Vranken

Ik ben bijna 40 jaar verbonden geweest aan Nederlandse universiteiten, maar wat er dit semester aan de Tilburgse universiteit gebeurde, heb ik nooit eerder meegemaakt: na de openbare verdediging van een proefschrift, die ik livestream had gevolgd, is geweigerd aan de promovendus het doctoraat te verlenen, hoewel het proefschrift tevoren unaniem was goedgekeurd door dezelfde promotiecommissie die nu het onvoldoende uitsprak.

In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam dit wel eens voor. Dat was vernederend en pijnlijk voor de betrokkene die dit na afloop van de verdediging in de Aula te horen kreeg in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s. Het leverde bovendien forse reputatieschade op in de verdere loopbaan. Ook financieel was het een aderlating, want in die tijd moesten proefschriften al gedrukt zijn vóór de dag van de promotie. Op zeker ogenblik wilde men dit niet langer en is in het promotiereglement voorgeschreven dat er een promotiecommissie moet komen die tevoren het manuscript leest en goedkeurt. Pas dan wordt de betrokkene tot de verdediging toegelaten.

Lees hier verder op Univers, 17 december 2021

on 23.12.2021 at 12:59
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter