blog | werkgroep caraïbische letteren

Slavernijtentoonstelling verzwijgt de Nederlandse slaven

door Michiel de Jong

De slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum zegt de Nederlandse slavernijgeschiedenis te behandelen. Het museum verzwijgt echter een belangrijke categorie van slavernij die in dezelfde periode grote impact heeft gehad op de Nederlandse bevolking.

Historici besteden in de 21ste eeuw extra aandacht aan slavernijgeschiedenis. In de praktijk gaat het alleen om slavernij door westerse landen, waarbij anderen slachtoffer werden. De islamitische slavernij, met miljoenen Europeanen als slachtoffers, wordt om politiek-ideologische redenen genegeerd.

Europeanen verhandeld op Noord-Afrikaanse slavenmarkt. Prent in bezit van Rijksmuseum.

Moslims hebben vanaf de 8ste tot en met de 20ste eeuw Europeanen gevangen en als slaven gehouden en verhandeld. Vooral bewoners in Zuid-, Oost- en Zuidoost-Europa werden belaagd. Tot in de 20ste eeuw was nog bekend dat ook veel Nederlanders slachtoffer zijn geworden van islamitische slavernij. Sinds het begin van de 21ste eeuw wordt dit aspect van de geschiedenis door historici verdraaid, gebagatelliseerd of genegeerd. Deze inconsequente behandeling van de geschiedenis wringt.

Nederlanders in islamitische slavernij
In de 17de eeuw beleefde de Barbarijse piraterij haar hoogtepunt. Deze islamitische piraten hadden het op Europese kustbewoners en zeevaarders voorzien. In dezelfde eeuw waren Nederlandse schepen in aantal dominant in de internationale scheepvaart. Zij behoorden daardoor tot de voornaamste doelwitten van de Barbarijse piraten.

Lees de beschouwing in Wynia’s Week, 17 februari 2021.


Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter