blog | werkgroep caraïbische letteren

Slavernij bestaat nog steeds in Nederland

Brief van de dag: beroerde positie arbeidsmigranten verdient meer aandacht

Vorige week presenteerde Emile Roemer zijn rapport Geen tweederangsburgers over de achtergestelde positie van de half ­miljoen (!) arbeidsmigranten in Nederland. Deze mensen doen onze rotklusjes voor weinig geld, in totale afhankelijkheid van hun werkgever. Slavernij bestaat dus nog steeds, alleen is de dwang iets subtieler. Geen hek met honden en bewakers, maar de dreiging van verlies van verzekering en woonruimte houdt deze nieuwe slaven in toom.

Wie had gedacht dat het Malieveld zou vollopen met verontwaardigde burgers, kwam bedrogen uit. Hoe anders is dat met slavernij uit het verleden. Op hoge toon worden excuses geëist. Eisen tot herstelbetalingen zullen ongetwijfeld volgen.

Ik vraag me af of de ‘Gutmenschen’ in het debat over de slavernij van 150 jaar geleden zich realiseren dat ze – volgens hun eigen redenering – medeschuldig zijn aan de slavernij van nu. Want alle Nederlandse ingezetenen profiteren nú van de nieuwe slaven, door (veel) te weinig te betalen voor producten en diensten.

Het debat over de slavernij van 150 jaar geleden mag dan legitiem zijn, maar ik vind het treurig dat dit meer aandacht krijgt dan het bestrijden van de slavernij in het heden.

Aart den Hoed, Rotterdam

Ingezonden lezersbrief in de Volkskrant van vrijdag 6 november 2020.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter