blog | werkgroep caraïbische letteren

Slavenregisters worden gedigitaliseerd

In september 2016 heeft het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie in samenwerking met Dr. Coen van Galen, Radboud Universiteit Nijmegen, een subsidieaanvraag ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC), om de digitalisering van de slavenregisters van Suriname financieel te ondersteunen. Het PBC heeft onlangs de aanvraag positief beoordeeld en het gehele gevraagde bedrag van €40.000,- aan de Stichting voor Surinaamse Genealogie toegewezen.

 

slavenregister

Slavenregister. Foto © Ruth San A Jong

De Surinaamse ‘slavenregisters’ zijn vrij uniek. De registers zijn de enige bron die data bevat van vrijwel alle slaafgemaakten in Suriname op individueel niveau. De slavenregisters vanaf 1830 tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863 zijn bewaard gebleven en bevinden zich in het Nationaal Archief Suriname in Paramaribo. Een inhoudsopgave ontbreekt en slechts de helft van de registers is in het verleden op microfiche gezet. Daardoor zijn de registers nu maar zeer beperkt toegankelijk voor onderzoekers.
Internationaal zijn de registers uitzonderlijk, omdat in vergelijking met bijvoorbeeld de Engelse slavenregisters, de registers in Suriname veel gedetailleerder zijn: slaven werden elk jaar (soms zelfs elk kwartaal) geregistreerd, terwijl in de Engelse koloniën deze registratie om de drie jaar gebeurde. Daarnaast stoppen de Engelse registers, voor de meeste voormalige Engelse koloniën, omstreeks 1830, terwijl die in Suriname nog tientallen jaren doorlopen.
De digitalisering van de slavenregisters zal worden ondernomen samen met de Anton de Kom Universiteit in Suriname en het Nationale Archief Suriname (NAS). Er zijn voorlopige werkafspraken gemaakt over digitalisering en begeleiding daarvan in Suriname. Het NAS heeft de apparatuur om deze scans in hoge kwaliteit te maken. Het omzetten van de database via een crowdsourcing project zal worden begeleid en gehost door Picturae bv, via hun website www.velehanden.nl. Deze website wordt al door een groot aantal Nederlandse archiefdiensten gebruikt voor vergelijkbare projecten. Deze component zal ook ondersteund worden d.m.v. faciliteiten en ICT-voorzieningen van de Radboud Universiteit, en uiteraard is het mogelijk voor de genealogen en SSG-donateurs om via deze component te helpen een digitaal doorzoekbaar bestand van de Surinaamse slavenregisters in het leven te roepen.
De digitalisering van de Surinaamse slavenregisters vormt een aanvulling op belangrijk werk dat reeds door enkele donateurs van de SSG is gedaan m.b.t. de emancipatie- en manumissieregisters. De SSG is in overleg met het Nationaal Archief (Den Haag) om straks ook de gedigitaliseerde Surinaamse slavenregisters via een soortgelijk databestand voor het publiek beschikbaar te stellen. De SSG maakt in de loop van de komende weken gedetailleerde werkafspraken met de Anton de Kom Universiteit en het Nationaal Archief Suriname. Zodra die afspraken afgerond zijn, wordt er nadere informeren verschaft omtrent de uitvoering van dit project.

[Naar een bericht van het Bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter