blog | werkgroep caraïbische letteren

Slavenregisters vóór herdenking 155 jaar emancipatie online

Wie op zoek is naar meer informatie over zijn voorouders, lessen over slavernij voorbereidt, of onderzoek doet naar het slavernijverleden, kan voortaan een belangrijke online bron raadplegen. Vóór 1 juli komen de slavenregisters van Suriname online, zodat iedereen ze kosteloos via internet kan raadplegen.

Wapens van Suriname (Picart)

 

Op 23 juni is de database bij het Nationaal Archief Suriname (NAS) worden gepresenteerd. De online beschikbaarstelling zal voor 1 juli plaatsvinden. Iedereen die in Suriname in slavernij leefde werd in het register opgenomen. De slavenregisters zijn uniek: nergens anders in de wereld is zulke gedetailleerde informatie over een complete bevolking van mensen in slavernij bewaard geblevenHet jongste deel van de slavenregisters, met informatie over iedereen die in slavernij leefde tussen 1851 en de emancipatie in 1863, komt als eerste online omdat dit voor familieonderzoek het meest belangrijk is. De oudere delen volgen na 1 juli.

In de slavenregisters staan naar schatting tachtigduizend mensen geregistreerd die tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863, in Suriname in slavernij leefden. Slaveneigenaren moesten de mensen die in hun bezit waren laten registreren, met vermelding van naam, geboortedatum en de naam van de moeder en informatie over geboorte, overlijden, vrijlating,verkoop en andere informatie die belangrijk was voor de status en waarde van mensen in slavernij. De registers behoren tot de collectie van het Nationaal Archief Suriname maar waren moeilijk toegankelijk voor het publiek, omdat een namenindex ontbrak en de registers niet gedigitaliseerd waren.

Over het project ‘Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’

In januari 2017 begonnen initiatiefnemers Coen van Galen (Radboud Universiteit) en Maurits Hassankhan (Anton de Kom Universiteit van Suriname) met een crowdfunding en het werven van vrijwilligers. Na ondertekening van de overeenkomst tussen de Radboud Universiteit en het Nationaal Archief Suriname (NAS), begon het NAS met het digitaliseren van de registers.
In de afgelopen anderhalf jaar hebben bijna 1500 vrijwilligers, donateurs en supporters in Nederland en in Suriname meegewerkt aan het project ‘Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’. Ze brachten het geld bij elkaar en hebben in hoog tempo alle registers ingevoerd. Het Nationaal Archief Nederland heeft gezorgd dat alle gegevens ook digitaal toegankelijk zijn.

Op 1 juli herdenkt Suriname voor de 155e keer Keti Koti, de afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863. Dan is de database met slavenregisters voor iedereen toegankelijk via de websites van het Nationaal Archief Suriname (www.nationaalarchief.sr) en het Nationaal Archief Nederland (www.nationaalarchief.nl). De lancering vindt plaats op zaterdag 23 juni om 11.00 ‘s morgens bij het Nationaal Archief Suriname. In Nederland vindt dat plaats op 26 juni.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter