blog | werkgroep caraïbische letteren

Skoro, een boek om prestatiemotivatie in het onderwijs te bevorderen

Het bestuur van Stichting Pro Humaniteit, leden van het Tori Collectief en de directie van Naskip N.V. hebben de laatste fase ingeluid van de Leescampagne 2018. De directie van Naskip N.V. heeft het op zich genomen, om het onlangs verschenen boek, dat in het kader van de Leescampagne 2018 en in het licht van Srefidensi 2018 uitgegeven is, te schenken aan de pedagogische instellingen van Suriname, andere relevante instituten en bibliotheken. Deze werkwijze wordt gevolgd om geïnteresseerden via het bibliotheekwezen toegang te geven tot Skoro.

 

Prestatiemotivatie

Skoro is bedoeld om prestatiemotivatie in onderwijs aan te wakkeren. De deugden, de voordelen en de aantrekkelijkheid van het leren en het onderwijs worden aangeprezen. Het boek is een prikkel, een aansporing, om na te denken over onderwijs in Suriname. Het is een uitgangspunt, waarop kan worden voortgeborduurd.

Inmiddels zijn exemplaren via Surpost van de publicatie bezorgd bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het Instituut voor de Opleiding van Leraren, het Albert Cameron Instituut (ACI), het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI), het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI), het Pedagogisch Instituut Nickerie (PIN) en de Avondopleiding Hoofdakte.

 

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De schrijver Henk Doelwijt geeft aan: ‘Suriname streeft naar verbetering van het onderwijssysteem. Vanwege diverse omstandigheden kan onvoldoende genoten worden van doelmatig onderwijs. Deze situatie beïnvloedt alle aspecten van het leven en heeft een kwijnende maatschappij tot gevolg. De overheid is zonder de medewerking van de samenleving niet in staat om de gewenste verbetering binnen redelijke termijn te brengen. Burgers en ingezetenen hebben echter conform hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de verplichting om concrete acties te ondernemen voor een efficiënt onderwijs. Onderwijskundigen benadrukken, dat onderwijzen geen taak van de school alleen is.’

Geïllustreerd met historische foto’s

Skoro is geïllustreerd met foto’s die de schoolsfeer van jaren geleden treffend uitbeelden. De eerste druk van Skoro werd mogelijk gemaakt door entrepreneur Glenn Nassy van Naskip N.V. en werd verzorgd door Suriprint N.V.

Leescampagneproducties

Door de leesboodschap, gedurende lange periode, op pedagogische, didactische, artistieke en creatieve wijze via verschillende kanalen en expressievormen te etaleren, wordt getracht om het leesbewustzijn te bevorderen. De campagne kent meerdere onderdelen.
Er zijn tot nu toe elf posters en hetzelfde aantal bladwijzers verspreid onder scholen en bibliotheken in stad en district.
Tweehonderd audio en audiovisuele spots, die prikkelen tot lezen zijn via radiostations de ether ingezonden en via televisiekanalen vertoond.
De vierde druk van: De Doolhof, een boekje met verhalen van Henk Doelwijt en illustraties van Jules Chin A Foeng is verschenen.
Het jubileumboek, De Leerling maakt de meester met als subtitel: Drie decennia Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO-1), is ook onderdeel geworden van de Leescampagne.
Nickerie, de glimlach van Suriname, is ook in de Leescampagne opgenomen.
Eveneens behoort het boek De man van Aluminium, verschenen in verband met honderd jaar bauxietindustrie in Suriname, tot de collectie van de Leescampagne.
In verband met Keti Koti 2018 werd het boek Krioro uitgegeven.

 

Voor nadere informatie
Tel.: 8571913
hjddoelie@yahoo.com

 

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter