blog | werkgroep caraïbische letteren

Sinceria – Hartelijke uitboezeming

Hartelijke uitboezeming over de aanstaande gemeenschappelijke vereniging van de twee Protestantse Evangelische Gemeenten te Curaçao en onderhorige eilanden

Ode aan de verdraagzaam-eensgezinde Godsverering

Zwakke zangster met schrome lust!
Wat adem doet uw zanglust roeren?
Wat huivring wekt uw stille rust?
Hoe! zou iets trefflijks u vervoeren?
Want geen bloemenkransje lacht u aan,
Of, vleiende gunst met laurierblaan;
Geen streelster zal uw lof doen horen;
Uw proeftijd snelt aan de avondstond,
Ziet reeds op het eindpaal schier ten grond;
Natuur kwijnt haast ter rust, – wat kan uw zangdrift sporen?

[Eerste strofe van het 10 strofen tellende gedicht. Uit: De Curaçosche Courant, 23 april 1825. Gecit. naar: Wim Rutgers, Het nulde hoofdstuk van de Antilliaanse literatuur. Koloniale poëzie in de Curaçaosche Courant. Oranjestad: Charuba, 1988.]


Anoniem                                                                

Aan Sinceria!

Als de olifanten vliegen,
Als geen schelmen meer bedriegen,
Engeland voor Spanje beeft;
Als de Fransen Haïti winnen,
Als de Pool den Rus zal minnen,
En de vis geen schubben heeft;
Als de boeren keizers kiezen,
Als geen spelers geld verliezen,
Of geen oude meutjes[1] praten,
Dan zult gij het rijmen laten.

[Uit: De Curaçaosche Courant, 30 april 1825. Gecit. naar: Rutgers 1988, p. 256.]

[1] tantetjes


Fidelius                             

Door een vriend der waarheid en een verachter van vuile schimpers die door hun lage karakter vermaak zoeken om waardige en onberispelijke mensen boosaardig te kwellen.

12 lange en korte rijmregeltjes:
Olifanten kunnen niet vliegen,
En schelmen zullen altoos liegen,
Oude meutjes[1] mogen ook praten;
Maar, Sincerus zal niemand haten.
Wanneer verwaande zotten
Met brave lieden spotten,
Het goede te verdringen
Met laffe beuzelingen.
Door snode gekkernijen
De godsdienst te benijen;
Dan moet de vriend van Bacchus,
Nu ook lustig, veertien-een,[2]
Mallen voor zich alleen.
De bedaarde wijsheid zal toch vroeg of spade,
de onzinnigheden der dwazen overwinnen.

[Uit: De Curaçaosche Courant, 7 mei 1825. Geciteerd naar: Rutgers 1988, p. 257.]

[1] tantes
[2] ??

De Fortkerk, Willemstad, Curaçao, december 2021. Foto © Michiel van Kempen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter