blog | werkgroep caraïbische letteren

Shrinivási – Gedicht

Vandaag, exact vijf jaar geleden, op 26 januari 2019, overleed op Curaçao de Surinaamse dichter Shrinivási, een van de groten van de Nederlands-Caraïbische literatuur. Een gedicht uit zijn laatste bundel, Hecht en sterk (2013).

Heel de wereld had hij doorreisd
tot hij voor deze oever ligplaats koos
hij hoorde uit de groene horizon
een stem, een lokkend geluid
dat het weinige licht ontduisterde
de droeve dag ontbitterde

on 26.01.2024 at 13:25
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter