blog | werkgroep caraïbische letteren

Sharda Nandram hoogleraar hindoe-spiritualiteit VU

De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft Sharda Nandram benoemd tot hoogleraar hindoe-spiritualiteit. Donderdag 21 november zal Nandram haar ambt aanvaarden met het uitspreken van de rede: “Hoe we dingen doen tot waarom we bestaan: Integratieve spiritualiteit in de vierde industriële revolutie”. Ze wordt in Nederland daarmee een van de weinige vrouwelijke professoren van Surinaamse afkomst.

Sharda Nandram

Volgens Nandram zal de behoefte aan spiritualiteit sterk toenemen, waardoor het belang van de bestudering van spiritualiteit meer dan evident is. Het onderzoek binnen de leerstoel hindoe-spiritualiteit en samenleving geeft een aanzet daartoe.

Nandram: “Technologische vooruitgang gaat tegenwoordig heel snel en het duurt niet lang meer, voordat het mogelijk wordt om de mens te robotiseren. Door de explosieve toename van informatie worden burgers voor hun beslissingen steeds meer afhankelijk van extra technologische ondersteuning. Ook zal het normaal worden dat mensen worden uitgerust met implantaten zoals een oogimplantaat. Hiermee vervaagt de grens tussen de traditionele zintuiglijke werkelijkheid en kunstmatige werkelijkheid.”

Hindoe-geschriften beschrijven dat het universum en het menselijke bestaan erin met elkaar verbonden zijn. Deze notie, waarbij alles met elkaar in verbinding staat, maakt ruimte voor een holistische kijk op de wereld waar diverse visies en doelen met elkaar kunnen worden verenigd. De leerstoel stelt een integratieve aanpak voor, gebaseerd op inzichten uit het Hindoeïsme, waarbij er bij voorbaat een streven is naar een harmonisch evenwicht bij het begrijpen en oplossen van vraagstukken van welke aard dan ook.

De geschiedenis laat zien dat het vele decennia vergt om met elkaar te bepalen hoe we de wereld zien, welke waarden voor ons belangrijk zijn en hoe we ons het beste ernaar kunnen handelen. De huidige verandersnelheid van de technologie is daarentegen vele malen hoger. Daarom is het nu de tijd, om naast het World Economic Forum, dat zich in de afgelopen 48 jaar actief heeft ingespannen voor economie en technologie, een World Integrativeness Forum op te zetten, zodat wetenschappers kunnen bijdragen aan de beantwoording van de existentiële vragen die de vierde industriële revolutie oproept, zegt de hoogleraar.

Sharda Nandram is geboren in Paramaribo en vertrok in 1985 naar Amsterdam. Ze studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en economie, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gepromoveerd in de sociale wetenschappen bij sociale psychologie van de Vrije Universiteit. Nandram is vanaf 2007 associate professor aan Nyenrode Business Universiteit en sinds 2016 verbonden aan de Banasthali Universiteit in Jaipur, India.

[Tekst van Suriname Herald, 11 november 2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter