blog | werkgroep caraïbische letteren

Shanti Venetiaan eerste hoogleraar wis- en natuurkundige wetenschappen

door Ricky Wirjosentono

PARAMARIBO – “Wiskunde biedt onder meer de mogelijkheid om modellen op te bouwen waarmee allerhande verschijnselen, processen en verbanden in de natuur en de maatschappij kunnen worden beschreven, voorspeld en verklaard.” Shanti Venetiaan werd woensdagavond in de Centrumkerk als eerste gepromoveerd tot hoogleraar van de Faculteit Wis- en Natuurkundige Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Shanti Venetiaan (l) werd woensdagavond Surinames eerste professor van de Faculteit Wis- en Natuurkundige Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Waarnemend voorzitter van bestuurd was dr Hans Breeveld (r). Foto: Irvin Ngariman

De oratie van professor doctor Venetiaan had als titel: ‘Wiskunde is nooit af. Een korte verhandeling over onderzoek in de wiskundige statistiek’. Ze gaf voorbeelden van praktische toepassingen van de wiskundige statistiek, waarbij naar voren is gekomen dat de kansrekening daarbij een belangrijke rol speelt. Hoewel door de beschikbaarheid van snelle computers het verzamelen van data makkelijker is geworden, blijft de analyse en interpretatie van die data een uitdaging.

Venetiaan heeft aangegeven dat binnen de onderzoekslijn ‘Wiskundige statistiek’ het onderzoek met betrekking tot asymptotic expansions zal worden voortgezet. De onderzoekslijn ‘Toegepaste statistiek’ zal vanuit de wiskunde samen met andere deelgebieden worden uitgewerkt. Op interdepartementaal, nationaal en internationaal niveau zal worden gewerkt aan het bundelen van de expertise op het gebied van de statistiek. Bestaande internationale samenwerkingsverbanden zullen worden uitgebouwd en nieuwe worden aangegaan.

Na het aanvaarden van het hoogleraarschap door Venetiaan is de leerstoel ‘Wiskundige statistiek’ aan de FWNW ingesteld door waarnemend voorzitter van het Adek-bestuur Hans Breeveld. Venetiaan is behalve voorzitter van het Adek-bestuur de eerste decaan geweest van de FWNW en is nog steeds als wetenschapper aan deze faculteit verbonden. De FWNW werd al in de Universiteitswet van 1966 genoemd, maar pas in 2010 ingesteld en was vijf jaar daarna operationeel.

Shanti Venetiaan (derde van rechts) neemt, in aanwezigheid van haar moeder en vader, Liesbeth en Ronald Venetiaa (geheel rechts)n, de felicitaties in ontvangst.

Venetiaan, dochter van voormalig president Ronald Venetiaan, is de vierde vrouwelijke hoogleraar vanaf de oprichting van Adek. Malti Adhin (hoogleraar in de biochemie aan de Faculteit der Medische Wetenschappen) werd op 29 juli 2009 de eerste. Daarna volgde Monique Veira (de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen) op 14 juli en op 25 augustus Lydia Ori als eerste vrouwelijke professor voor de Faculteit der Technologische Wetenschappen.

[Bericht uit de Ware Tijd, 16/12/2021]


1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter