blog | werkgroep caraïbische letteren

Seminar over culturele diversiteit Suriname en Brazilië

Focus op Marron & Inheemse volken Suriname en Brazilië

Met nadruk op Inheemse en Marron volken wordt op 7 september een seminar gehouden over de culturele diversiteit in Suriname en Brazilië. De activiteit wordt georganiseerd door SuriBraz Academic Network in samenwerking met de Leerstoel Methodologie van de Universiteit van Suriname. Dit unieke evenement is toegankelijk voor alle belangstellenden, in het bijzonder voor cursisten van de Portugese taal, Surinaamse studenten die in Brazilië studeerden, en Surinamers met interesse voor verdere studie in Brazilië.

 

 

Boven-Surinamerivier. Foto © Michiel van Kempen

Er worden diverse wetenschappelijke en culturele activiteiten gehouden. In de presentaties wordt uitgegaan van de Pedagogia de Alternância. Bij deze methode staat de werkelijkheid van en de participatie in de binnenlandse leefgemeenschappen centraal. Vanuit deze benadering zal Ficenca Eliza, een Surinaamse van Aucaanse komaf, in haar presentatie de veeltaligheid van de N’Djuka analyseren. Na afronding van haar Bachelor in Public Administration aan de Adekus werd zij geselecteerd voor een Master studie aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit van Brasilia. Zij studeerde in juli 2017 af aan dit instituut.

Er zullen ook drie Braziliaanse studenten, die voor een academische uitwisseling in Suriname vertoeven, presentaties en demonstraties houden. Maria Lucia Martins zal de cultuur van de Kalunga gemeenschap, een Afro-Braziliaanse groep uitdragen en de ‘Sussa’ dans uitvoeren. Helio Benoni doet een presentatie over de Afro-Braziliaanse gevechtssport Capoeira, en belicht het onderwijs in een Kalunga gemeenschap. Eliane Monzilar houdt een presentatie over de Umutina Inheemse gemeenschap in de Braziliaanse staat Mato Grosso. Doel van dit Surinaams-Braziliaans evenement is het belichten en uitwisselen van de culturen van Inheemsen en Marrons in de twee landen.

 

De avond wordt informeel afgesloten met culturele entertainment en Surinaamse en Braziliaanse hapjes en dranken.

De activiteit vindt plaats in het University Guesthouse aan de Leysweg van 17.00 – 21.00 uur.

[van Starnieuws, 3 september 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter