blog | werkgroep caraïbische letteren

Seksualiteit uit taboesfeer halen

Het onderwerp seksualiteit is nog steeds taboe, meent dominee Danielle Dokman van de Evangelische Lutherse kerk. Ze pleit op de Pan Caribbean Partnership Against HIV and aids (Pancap) meeting, die vorige week is gestart, voor meer openheid binnen gezinnen en religieuze organisaties, zodat jongeren op de juiste manier begeleid kunnen worden.

 

Het gezamenlijk aandragen van oplossingsmodellen om het aantal besmettingen met het Hiv-aidsvirus omlaag te brengen, staat hoog op de agenda van de Pancap-meeting. Van de Surinaamse bevolking leeft naar schatting 1.4% met het HIV-aidsvirus. Tijdens groepsdiscussies is gesproken over de wijze waarop via religie en spiritualiteit een maatschappelijke bijdrage geleverd kon worden aan het terug dringen, met als uiteindelijk doel het elimineren van het HIV-aidsvirus.

Dokman gaf aan dat er onder andere van counselingsgesprekken, thema-avonden en Bijbelstudie gebruik gemaakt zal worden, om de boodschap over te brengen. Lucien Govaard, Pancap Champion for Change, meent dat de sessies noodzakelijk zijn om ook vanuit deze invalshoek een bijdrage te leveren aan het nastreven van de gedane geloften. Een daarvan is om het aidsvirus uiterlijk in 2030 wereldwijd te elimineren.

Het is de eerste keer dat de religieuze en spirituele leiders op nationaal niveau bij elkaar komen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van onder andere het Rooms Katholiek Bisdom, de Sanathan Dharm, diverse gemeenten van het Volle Evangelie, de Bahá’i Gemeente, de Evangelische Lutherse Gemeente en de Evangelische Broedergemeente.

Vandaag komen partijen op parlementair niveau bijeen om deze problematiek te bespreken, meldt de voorlichting van het ministerie van Volksgezondheid, via het Nationaal Informatie Instituut.

[tekst van Starnieuws, 22 oktober 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter