blog | werkgroep caraïbische letteren

SCP: deel in Nederland gewortelde migranten voelt zich niet welkom

De helft van de mensen met een migratieachtergrond die al langer in Nederland zijn of hier zijn geboren, ervaart Nederland niet als gastvrij. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vreemde eend in de bijt? / foto Aart G. Broek

Tweede generatie migranten met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Caribisch-Nederlandse achtergrond worden door de onderzoekers tot de ‘gevestigde groepen’ gerekend. Zij zijn geworteld in Nederland, maar het onbehagen in deze groep is groot. “Dat gaat onder meer over uitsluiting, discriminatie en weinig vertrouwen in de politiek”, zegt Jaco Dagevos, een van de onderzoekers van het SCP.

Lees verder op de NOS-website, 11 oktober 2022; voor de rapporten doorklikken naar de SCP-website.

on 11.10.2022 at 6:18
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter