blog | werkgroep caraïbische letteren

Schalkwijk neemt per direct ontslag als hoogleraar

Hoogleraar Marten Schalkwijk heeft per direct zijn ontslag ingediend bij het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Hij zegt niet bereid te zijn te werken met het huidige IGSR-bestuur, onder leiding van Robert Power. Dit bestuur zou niet alleen het IGSR [Institute for Graduate Studies and Research – red. CU] en de PhD School in een kwaad daglicht plaatsen, maar de hele universiteit. Starnieuws verneemt dat het bestuur van de [het] IGSR onderzoek verricht naar ernstige onregelmatigheden en onverantwoorde gang van zaken. De directie moet zich hierover verantwoorden.

Marten Schalkwijk

Schalkwijk is oud-directeur van de IGSR. Hij is lid van de PhD Board en coördinator van de PhD School. Ook zijn naam wordt veelvuldig genoemd in de rapportage van het IGSR-bestuur, dat verder bestaat uit John Codrington (secretaris) en Nailah van Dijk (penningmeester). Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur, heeft in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC te kennen gegeven dat omzichtig te werk zal worden gegaan. Hij zal een onderhoud hebben met Schalkwijk die hoog bij hem staat aangeschreven. Het probleem zal met de nodige tact worden aangepakt, zegt Menke.

Intussen zijn er diverse standpunten ingenomen in deze kwestie door betrokken partijen. Zoals de kaarten nu op tafel liggen, zal de situatie niet met een sisser aflopen, aangezien het bestuur van IGSR in concrete gevallen rond geldstromen verantwoording wil hebben van directeur Danny Lachman en de onderdirecteurs.

[van Starnieuws, 7 januari 2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter