blog | werkgroep caraïbische letteren

Schaf het koloniale Statuut af

Vijfenzestig jaar geleden, in december 1954, werd het Statuut getekend. Dit wetsdocument regelt de verhoudingen tussen Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland. Hoog tijd om het koloniale Statuut af te schaffen.

ATTACHMENT DETAILS Nederland-op-ABC-eilanden-4-foto-Aart-G.-Broek-red.-size.jpg October 26, 2018 491 KB 1024 × 768 Edit Image Delete Permanently URL https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/wordpresssite/wp-content/uploads/2018/10/Nederland-op-ABC-eilanden-4-foto-Aart-G.-Broek-red.-size.jpg Title Nederland op ABC-eilanden - 4 - foto Aart G. Broek
Bonaire / foto Aart G. Broek

door Aart G. Broek

Nederland wist Suriname in 1975 tot onafhankelijkheid te bewegen. De Antilliaanse eilanden bedankten keer op keer voor die opgelegde vrijheid. Zij hebben daartoe het volste recht en kunnen niet tegen hun wil uit het Koninkrijk worden gezet. Vanaf 1990 veranderde het Nederlandse beleid. De eilanden zouden binnen het Koninkrijk blijven en zouden zich aan de nodige ‘huisregels’ dienen te houden, zoals politiek-bestuurlijke integriteit, een deugdelijke begroting en onwrikbare rechtshandhaving. Dit bleken opgaven waaraan maar moeizaam consequent invulling kon worden gegeven.

Sinds die beleidsommezwaai heeft Nederland in toenemende mate bemoeienis met de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba gekregen. Los van de traditionele moederlandse taken als de uitgifte van het Nederlandse paspoort, buitenlandse betrekkingen en defensie, geldt de toegenomen betrokkenheid ongetwijfeld in bestuurlijk, financieel, justitieel en politioneel opzicht. Inderdaad, Nederland bemoeit zich er flink tegenaan.

Lees de beschouwing op website Joop, 25.12.2019 of hier in pdf :

Rijksdienst Caribisch Nederland, Bonaire / foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter