blog | werkgroep caraïbische letteren

Saundra Williams

 door Kenny Zschüschen

Op vierjarige leeftijd vertrok Saundra Williams van Suriname naar Nederland en belandde in Slotervaart. Na de scheiding van haar ouders verhuisde ze met haar moeder naar Amstelveen. Daar kwam ze op een school terecht waar ze het enige zwarte meisje was. Hierdoor had ze al vroeg de ervaring dat mensen anders met personen met een etnische achtergrond kunnen omgaan.

Ze kreeg een lager schooladvies dan zo werkelijk aankon, MAVO terwijl dat VWO had moeten zijn. Toen ze twaalf was verhuisde ze naar Curaçao en heeft daar een tijd gewoond. Later is ze alsnog VWO gaan doen en ging hierna Sociale Wetenschappen studeren aan de Universiteit van Utrecht. Haar moeder is een sterke zwarte vrouw die haar altijd bewust en stevig heeft opgevoed, ze wist daardoor al vroeg dat het belangrijk is om te weten wie je bent. De zwartepiet-discussie heeft ze al vroeg meegekregen en [het feest] werd bij haar thuis niet gevierd. Deze opvoeding heeft haar gevormd.

Saundra heeft in haar loopbaan veel verschillende werkzaamheden verricht en heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring in de maatschappelijke en culturele sector als coach, trainer, projectleider, manager en directeur. Zo heeft ze Mosa Urban Radio opgericht waar ze met jongeren werkte aan het maken van o.a. radioprogramma’s, debatten en andere educative activiteiten. Ze werd directeur van de theaterwerkplaats en heeft later het Bijlmer Parktheater mede mogen opgericht. Hier heeft ze 10 jaar gewerkt als manager bedrijfsvoering. Dat was voor haar een fantastische tijd waarin ze veel programma’s en events heeft mogen faciliteren en neerzetten.

aundra maakte daarna de overstap naar de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Amsterdam University of the Arts waar ze de functie artistiek leider van de opleiding Productie Podiumkunsten bekleedde. In deze gehele periode heeft ze naast haar reguliere banen verschillende rollen uitgevoerd bij o.a. Heesterveld Creative Community – HCC en Open Atelier Zuidoost waar ze voorzitter van het bestuur was en bij theater De Kleine Komedie waar ze een rol had in de raad van toezicht. Daar bleef het niet bij. Saundra heeft ook vanwege haar ervaring en netwerk een ruime periode geholpen om op verschillende gebieden Untold Empowerment verder te ontwikkelen. Later werd ze mede oprichter van Sister Circle een platform voor zwarte vrouwen waar ontmoeting, verbinding en connectie met jezelf en andere vrouwen centraal staat.

Sinds 1 maart 2021 is Saundra begonnen aan een nieuw avontuur in de functie van programmadirecteur van het Masterplan ZO=Zuidoost. Dit programma moet er voor zorgen dat er in 20 jaar op de thema’s inclusie en participatie, wonen en veiligheid, jeugd en onderwijs, werk en inkomen maar ook de herinrichting van de organisatie Stadsdeel Amsterdam Zuidoost een compleet andere wind gaat waaien. Voor bewoners van dit stadsdeel is dit onafhankelijk programma en deze verandering ontzettend belangrijk. Veel gaat goed in stadsdeel Zuidoost maar op verschillende gebieden zijn er nog genoeg uitdagingen die al langere tijd heersen en die nu extra aandacht nodig hebben. Verandering gaat niet zonder slag of stoot. Werken binnen het systeem van de Gemeente en in de community van Zuidoost vergt een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen vanwege allerlei verschillende belangen en structuren die er spelen. Ondanks al deze hobbels die er genomen moeten worden heeft Saundra het haar missie gemaakt om in het stadsdeel waar ze erg veel van houdt, samen met haar programmateam de stem en de positie van bewoners en hun initiatieven te verstevigen. Hierdoor worden bewoners in staat gesteld van uit hun kennis, ervaring en kunde zelf ook bij te dragen aan de verandering die gaande is in Zuidoost. Saundra geeft daarmee gehoor aan verschillende hulpvragen en grote behoeften die al langere tijd spelen en vergroot zo het vertrouwen van bewoners.

Ik ken Saundra Williams ontzettend lang. Je bent een prachtige en krachtige persoon. In mijn jeugd heeft o.a. Saundra mij ook coaching en begeleiding gegeven. Net zoals bij zoveel andere jongeren/volwassenen heb je hiermee voor hen, het verschil weten te bewerkstelligen. Ik weet nog goed dat je mij hebt gestimuleerd om als jonge ondernemer te starten met mij eigen managementbureau voor artiesten (RecordNize Entertainment), je hebt mij toen ook een boek hierover cadeau gedaan dat je speciaal voor mij als verrassing had meegenomen uit het buitenland. Ik heb daar veel plezier van gehad. Onze paden hebben elkaar blijvend gekruist en we hebben veel samengewerkt bij Heesterveld Creative Community, Open Atelier, Untold etc en nu weer met het Masterplan Zuidoost. Ik heb ontzettend veel respect voor jou en leer veel van je. Je werkt zakelijk en professioneel, je bent recht door zee en neemt geen blad voor je mond. Moeilijk situaties ga je niet uit de weg waardoor er verandering ontstaat. Ik kan nog zoveel over je schrijven want je doet onbaatzuchtig ontzettend veel. Je bent een van de weinige personen die ik ken, die niet alleen zegt wat ze denkt maar ook doet wat ze zegt. Dat zien en voelen velen met mij, dat is waarom jij het verschil aan het maken bent in Zuidoost. Ik weet als geen ander dat het op verschillende niveaus veel van je vraagt en dat het helemaal niet makkelijk is. Men onderschat dit vaak maar desondanks sta je er voor de mensen, voor hetgeen waarin jij gelooft. Ik wil je ontzettend bedanken voor onze samenwerking en alles wat je voor mij en zoveel anderen hebt gedaan. Ik heb het geloof en vertrouwen in je dat wat je ook doet en waar je ook bent je een positieve bijdrage levert, niet alleen omdat ik dat heb gehoord maar omdat ik dat zelf dagelijks zie en mag ervaren. Je bent een groot voorbeeld voor velen waar we trots op zijn. Ik ben blij dat ik je hebt leren kennen, Ik ben er voor je en ik hou van je!

Uit de loopbaan van Saundra is te zien dat de rode draad hierin altijd investeren in anderen is geweest door o.a. in te zetten op talentontwikkeling en community building. Ik ben blij dat we haar hier samen de eer en waardering geven die zij verdient!

[Overgenomen van Facebook, 30 april 2023]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter