blog | werkgroep caraïbische letteren

Sarnámi Conferentie in Paramaribo

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei 2017 wordt er in Paramaribo het tweede Sarnámi congres gehouden Het eerste vond plaats in 1986 in Paramaribo. Het congres vindt plaats in het Guesthouse van de Anton de Kom Universiteit onder auspiciën van de Faculteit Humaniora. Vorige maand vond een enigszins vergelijkbaar congres plaats in Den Haag; en aantal van de sprekers uit Den Haag geeft ook acte de présence in Paramaribo

 

Programma Sarnámi Conferentie Adekus 5 & 6 mei 2017

Vrijdag 5 mei Dagvoorzitter: mevr. mr. Urlie Lemen

16.30 uur Inloop
16.55 uur Welkomstwoord: mevr. dr. Renata de Bies, decaan FdHum
17.00 uur Openingstoespraak: Z.E. drs. Robert Peneux , MinOWC
17.10 uur Toespraak Z.E. Ir. Ashwin Adhin, VP van de Republiek Suriname
17.20 uur Toespraak prof. dr. J. Menke, voorzitter BvU
17.30 uur KEYNOTE: Rabin Baldewsingh: De kracht van het Sarnámi als spreek- en schijftaal; syntax, vocabulaire en literatuurcreatie
18.10 uur Mevr. dr. Renata de Bies: Overdenkingen bij de samenstelling van een Sarnámi woordenboek

18.45 uur PAUZE

19.00 uur Drs. Krishnedat Bajnath: Geschiedenis en Literatuur van het Sarnámi
19.30 uur Prof. Dr. Michiel van Kempen: Sarnámi literatuur onder de loep

20.00 uur VRAGENRONDE Moderator: mevr. Indra Djwalapersad

20. 30 uur MUZIKAAL OPTREDEN met Sarnámi liederen o.l.v. Kries Ramkhelawan
21.30 uur SLUITING

Zaterdag 6 mei Dagvoorzitter: drs. Radjen Baldew
08.00 uur Inloop
08.30 uur Drs. Krishna Autar: Hoe kan het Sarnámi Onderwijs aangepakt worden?

08.50 uur Mevr. Ashna Mayadedevi Raghoe, De sluipkevertjes in de Hindostaanse bhajans
09.10 uur Prof. dr. Ruben Gowricharn: Wat kan de Lalla Rookh Leerstoel betekenen voor de ontwikkeling
van het Sarnámi? Een sociologische studie op transnationaliteit van de Hindustaanse diaspora

09.30 uur Dr. Narinder Mohkamsing: Composita in het Sarnámi
09.50 uur Mevr. dr. Kirtie Algoe: Sarnami en het Hindoeïsme in Suriname: een verkenning

10.10 uur VRAGENRONDE Moderator: dhr Bhola Narain

10.40 uur PAUZE

11.00 uur Voordrachten
11.30 uur Dhr. Jerry Dewnarain: Taalverandering in Sarnami-poëzie?
11.50 uur Dhr. Avinash Hiralal: Verdwijnende retroflex klanken in het Sarnámi
12.10 uur Drs. Naushad Boedhoe: Ontstaan en ontwikkeling van de Sarnámibeweging en drs. Bris Mahabier: De Sarnámi beweging en haar invloeden
12.40 uur Mevr. Laadjwantie Raghunath Ramcharan: Verscuiving van SOV naar SVO in het Sarnámi
13.10 uur Mevr. Wanita Ramnath: Sarnámi en muziek.

13.40 uur VRAGENRONDE Moderator: drs. Maurits Hassankhan
14.00 uur LUNCH
14.30 uur SLUITING drs. Krishnedat Bajnath, secretaris FdHum

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter