blog | werkgroep caraïbische letteren

S. Sombra in Coronie

Op vrijdag 12 februari 2016 werd er een puwema neti door S.Sombra gehouden in de multifunctionele zaal aan de Gusje Oststraat in het district Coronie. S. Sombra is geboren op 13 februari 1939 in dit district. Hij is een Surinaamse dichter en voordrachtskunstenaar; Sombra is het pseudoniem van Stanley Richard Slijngard.

Sombra

Sombra, portret door Nicolaas Porter

Hij werkte als stoffeerder, schoolwachter en taxichauffeur. In de jaren ’80 was hij penningmeester van de Schrijversgroep ’77. Zijn poëzie getuigt van een sterk medeleven met de onderste lagen van de maatschappij. Sombra is een van de bekendste voordrachtskunstenaars van Suriname en zijn gedichten doen het ook beter bij voordracht dan bij lezing.
In verband met de herdenking van zijn verjaardag heeft hij besloten om op die dag een puwema neti te houden in zijn geboorte district. Hij heeft vele puwema’s en odo’s voorgedragen. Ook had hij het over fosting tori’s in Coronie en de betekenis van verschillende Surinaamse liederen. Desi Maarbach heeft ook enkele puwema’s naar voren gebracht. De opkomst was goed te noemen.
Een odo van Sombra ; Mi na japjapi, ju beti mi tide mi é beti ju té tra jari en dat wil zeggen; wanneer je me iets hebt aangedaan, vergeet ik je niet.

on 16.02.2016 at 18:16
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter