blog | werkgroep caraïbische letteren

S. Sombra – Boskopu/Boodschappen

Te koloku de wan dropu watra
mi sa gi yu aleng.
Te howpu de wan munitie
mi sa gi yu wan yuru
Te koloku de wan wiwiri
mi sa gi yu wan bon
En te yu abi wan mati fanowdu
Yu sa abi mi ala ten
Seni disi gi ala sama di e gi yu lobi
en gi mi tu
Efu Yu kisi dri baka
Yu na wan tru tru mati

Suriname, Bigi Pan. Foto © Michiel van Kempen

De Tijd

Door een vergissing
van de tijd
Is de tijd in verlegenheid
gebracht door de tijd.

*

Fa yu kan sabi na moi fu a son ef yu no e wiki na musudey.

*

Als ik gisteren gevraagd had waarom zij mij in de weg stond om slechts die ene droge tak van de fayalobistruik vast te houden……

*

Boskopu gi Ruth

Furu sani psa
na pasi ini ten
pe wortu no ben de
fu feni
meki sani tan sdon
leki ferleygi man
en wwan ini ten.

7-3-2019

 

Taalmonument Zuid-Afrika. Foto © Michiel van Kempen

 

Tafra bergi — Sud Afrika mi de na yu tapu
mi no e bribi
ma a de so
Sud Amerika
Sranan suma
ben sa bribi
taki a de so
te dya
mi kisi na o kasi
fu si Afrika
na ala en fa
fu dyodyo mi kra
na fasi fu ten.

10/10/2008
*

Suth Afrika

dusun yari psa
mi ben dya kba
baka di yu sribi
bigi winti
way mi gwe
noya mi e aksi yu
gimi yu anu
langa yu anu gi mi
tek mi baka
Mi dya tide

8/10/2008

*
Fa yu kan kari mi
ef yu no sabi mi esrede
fa yu kan brasa mi
ef yu e kuneri mi
mi no e uru
mi de san mi de
luku mi
no dray yu baka
bika mi wani tak
nanga yu ef ten de
sondro syen.

10/10/2008

*

Vergeet niet
de tijd tussen
nu en daar
uw verwachting
overhoop met zorg
en teleurstelling
waar voor
en waarom
is de tijd
aan uw zij ?
het antwoord
is daar.

12/10/2008, Kaapstad Zuid-Afrika

*

Pretoria

sari fu di bun
kon miti ogri
firi na yeye sabi
te dungru no wakti
mmanten dropu
fu prati a nyunsu
di de a pasi e kon.

13/10/2008, Pretoria Zuid-Afrika
*

Soweto

ik durf niet
jou te benijden
maar wil slechts
een stuk
van jouw schoonheid
mee nemen
Soweto
I Love Yu
Ik hou van je
Mi lob yu

14/10/2008, Johannesburg, Zuid-Afrika

*

Te sabi las pasi
ini ten
nyanyan o sori
san ben kruderi
ini dungru

6/7/2014, Cuba

 

Coronie. Foto © Michiel van Kempen

Te wortu kisi okasi
fu ten
no sabi en presi
ini ten
e dansi na ten
Mofodoro
fu di ten e soktu

8/7/14

*

Filosofia

na wan sabi fu waka
nanga en
sidon fu prey
nanga en na tu
Yu du na sroto
fu ten.

8/7/2014

*

A fesi fu esrede
a no tide
bika tide abi en dey
tamara na wi dey
ef dey nanga dey
e kruderi.

8/7/2014

*

A fesi sortu mofodoro yu ben tnapu
di yu be trowe
den wortu
di dangra mi afo.

8/7/2014

Boven-Suriname. Foto © Michiel van Kempen

Tide mi lasi smeri
fu ala smeri
fu di ogri
Waka mit mi
na ondrobon
sondro fu teri mi
na fa.

8/7/14

*
Ik heb gehoord
gezien gevoeld
van Santiago
de Cuba
neem ik mee
alles wat geconsumeerd mag worden
als spiegel
van mijn geweten
in het dorre gras
van Zuid-Amerika.

9/7/2014

*

Heb u het gezien ?
wat ik niet gezien heb
toen u daar stond
te stotteren
van wat er niet was.

10/7/2014

*

O fa
yu kan ferter mi
san psa na ini dungru
pe mi no doro ete.

11/7/2014

 

Leidingen. Foto © Michiel van Kempen

Te dogsi
feni watra
ay fergiti tamara
fu brekten
pot en
na prakseri.

12/7/2014

*

Boskopu gi Dhelia

Uma
fa waka
di musudey
mi si yu
ini a munkenki

Mi wwan
si yu
no wan trawan
lek mi wwan
mi wwan.

31/1/2019

*
Ik wil geen vluchteling zijn in mijn jouw land als woorden mijn wapen zijn.

*

De Tijd

Hoe ver
sta ik
van de tijd

De tijd
is mij voorbij
ik sta

Voorbij
is de tijd
Sta ik nog ?

25/10/2013

*

Boskopu gi Els

Ik heb het
niet mee genomen
om de tijd
aan mijn zijde
te hebben

Hebben is niet de tijd
maar de tijd
is het besef
van verantwoording
voor de tijd.

 

 

Nickerie. Foto © Michiel van Kempen

Boskopu fu a dey

Di fersi
a no wan nen wwan
na wan sabi
di yu mu krin
en miki a kon brenki

Di fersi
na yu tanpe
na yu libi-presi
yu yeye ini skin

Di fersi
na wan makti
te ede nanga ede
kan feni den srefi
ini krakti fu wortu.

*

Message for Dido

One tear for time
will take me back
in the skin
of my forefathers
Those wil make Africa
open its arms catching me
like a child from the soil
who doesn’t cry anymore
Hondreds hondreds years ago
I wad lost in time
time… time… time
Africa you and I are one

(Translated: A. Codfried)

*

Boskopu gi Dorus

Dey fu dey
wortu e kis
wan tra tan pe
leg noyti
wortu ben de
WORTU

*

Boskopu gi Beri

Fa yu kan sidon dya
e taki fu filosofia
ma yu bakasey
de a doro
No wer mi ede
nanga gronprakseri
fu di yu tongo
na fin botro.

*

 

S. Sombra. Foto © Hugo Ment

Ik ben moslim geboren schristen gedoop en overtuigen moslim geworden.maar bedank voor jou opmerking dit is een vriend wan trutu mati

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter