blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Rutte – Beatrix – Wilders

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum 12 januari 2012
Pagina 1 van 2

Kabinet Minister-President
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie 3109518

Hierbij bied ik U, mede namens de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
de antwoorden aan op de vragen van de leden Van Klaveren, Elissen en Wilders
(PVV) d.d. 9 januari 2011, nr. 2012Z00130.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
Mark Rutte

 

Pagina 2 van 2
Vragen onder nr. 2012Z00130
1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Beatrix draagt hoofddoek voor moskeebezoek Abu
Dhabi'(*)?
2.)
In hoeverre bent u het eens met de PVV dat de hoofddoek een symbool van
islamisering, onderdrukking en discriminatie van de vrouw is?
3.)
En realiseert u zich dat ons staathoofd op deze wijze de onderdrukking van
vrouwen legitimeert?
4.)
Had deze trieste wanvertoning niet voorkomen kunnen worden? Zo neen, waarom
niet?
(*) Elsevier, 8 januari 2012

Antwoorden
1. Ja.
2-4. Bij een bezoek van H.M. de Koningin aan een godshuis worden de
daarbij behorende kledingvoorschriften gerespecteerd.

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter