blog | werkgroep caraïbische letteren

Ruime belangstelling voor Hindi-examens

In de leslokalen van het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) hebben 463 leerlingen zondagochtend de Hindi-examens voor Prathima (eerste deel), Madhima (tweede deel) en Uttama (derde deel) afgelegd. Simultaan deden ook 69 leerlingen in Nickerie hieraan mee.
De stichting Hindi Parishad neemt jaarlijks op de laatste zondag in januari de examens af voor de lagere delen van het Hindi-onderwijs.

Vrolijk kwamen de leerlingen in de pauze de gang op om te genieten van een broodje en drank. “Het werk was makkelijk. Ik begreep alles goed en ik denk dat ik het haal”, werd over het algemeen opgemerkt. Jong en oud deden mee aan de examens. “Er is geen leeftijdsgrens voor participatie, benadrukken enkele Hindi-leerkrachten.
Het aantal examenkandidaten voor de eerste drie delen van het Hindi varieert jaarlijks rond de vijfhonderd. Vorig jaar werd een piek genoteerd met 615 participanten. Het slagingspercentage ligt elk jaar rond de 80.

Het examenwerk wordt volledig gecoördineerd door de examencommissie van de stichting Hindi Parishad, onder leiding van Balram Patandin. Bij de hogere examens vanaf het vierde deel wordt het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling betrokken. “Het eerste deel is de basis. Je leert eenvoudige zinnen maken, enkel- en meervoudsvormen invullen en het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke woorden. Er is ook een onderdeel stillezen, waarbij je eenvoudige vragen uit de tekst moet beantwoorden.

In het tweede deel wordt veel aandacht besteed aan grammatica en verrijking van de woordenschat. Ook komen er synoniemen en tegenstellingen bij. Bij het derde deel komen bijvoeglijke naamwoorden en tekstanalyses erbij”, vertelt Jagnarain Baran, secretaris van de examencommissie.

Zelf geeft Baran op drie Hindi-scholen les. Opvallend is dat het overgrote deel van de examenkandidaten Hindostanen zijn. “Taal is in zeker zin religie gerelateerd. Er komen weinig niet-hindostanen, tenzij ze echt heel erg gemotiveerd zijn. Zelfs bij moslims is de belangstelling voor Hindi gering. Die kiezen eerder voor het Urdu.”

De stichting Hindi Parishad houdt landelijk toezicht op ruim 55 Hindi-scholen. Bholanath Narain, voorzitter van Hindi Parishad, verwacht dat het aantal scholen in de toekomst zal toenemen.
De organisatie heeft van diverse buurten aanvragen voor Hindi-les gehad. Nagegaan wordt in hoeverre de beschikbare leerkrachten daar kunnen worden ingezet voor het onderwijs.

[uit de Ware Tijd, 02/02/2011]

on 04.02.2011 at 11:03
Tags: / / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter