blog | werkgroep caraïbische letteren

Roots synergy reparation verdiepingsbijeenkomst

Stichting Collectief Overzee Suriname in samenwerking met het Landelijk Platform Slavernijverleden en D’HERO, roept hierbij alle personen van Surinaamse afkomst (PSA), aangeslotenen en sympathisanten van stichting COS op, ter bijwoning van een roots synergy reparation verdiepingsbijeenkomst.

 

De Stichting COS heeft ten doel: het bewustwordingsproces en de saamhorigheid onder de Surinaamse diaspora te bevorderen en het bundelen van alle krachten, zodat een betere en sterke lokale vertegenwoordiging wordt bereikt.

Onze speciale gasten, mevrouw Esther Stanford-Xosei uit Engeland en Armand Zunder uit de Republiek Suriname zullen ons toelichten welke juridische implicaties en rechtsnormen op grond van claims zijn gerechtvaardigd en welke geëffectueerd zouden kunnen worden.

Tijd: 12.00 – 16.00
(registratie vanaf 12.00 uur)
Datum : zondag 15 juni a.s.
Plaats : Stichting Ons Suriname
Adres : Zeeburgerdijk 19A, 1093 SK Amsterdam Oost
Kosten : € 5.00 contant (bij registratie)

Aanmelding voor deze bijeenkomst is tot en met vrijdag 13 juni 2014 mogelijk via Email: stg.cos@gmail.com

via deze link http://www.stgcos.nl/307.0.html
Mobiele: 06 – 254 513 46

Gaarne vermelden als u alleen of met meerdere personen deelneemt, verzoek bij aanmelden de namen aan te willen geven.

Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen.

Het bestuur

Stichting Collectief Overzee Suriname
Het Landelijk Platform Slavernijverleden
D’HERO (Decades of Heroes for the Elimination of Racism and Oppression)

 

Stedman Execution_of_Breaking_on_the_Rack_detail

Afbeelding uit Stedman’s Narrative

Programma

Dagvoorzitter: Drs. Ernest Grep (Stg COS)

Inloop en registratie: 12:00 – 13:00

Programma Deel I
13:00 – 13:15
 Introductie door de Dagvoorzitter
 Plechtige openingsceremonie voor eenheid en saamhorigheid, door mevrouw Margo
Morrison, voordrachtkunstenares.
 Welkomstwoord: Voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden, mevrouw
Dr. Barryl A. Biekman.

Programma Deel II
13:15 – 13:35
 Repairing the damages and redressing the injustices: mevrouw mr. Esther Stanford–
Xosei: (UK). Vice voorzitter Pan–Afrikan Reparations Coalition in Europe (PARCOE)
 Vragen en antwoorden

13:35 – 14:00
 Het meest bewaarde Geheim: Herstelbetalingen in Suriname perspectief: drs.
Armand Zunder (Suriname). Voorzitter Reparatie Commissie Suriname; vice
voorzitter CARICOM Reparation Commission; lid Surinaamse Staatsraad
 Vragen en antwoorden

 

 

Programma Deel III
14:00 – 14:30
 Sprekerspanel: Interactief met de Zaal

Programma Deel IV afrondende fase
14:30 – 15:00
 Conclusies en Aanbevelingen inclusief het vervolgproces in Nederland door
Dagvoorzitter drs. Ernest Grep
 Spiritueel moment voor eenheid en saamhorigheid, mevrouw Orsine Walden,
Voordrachtkunstenares
 Dank en Slotwoord door vice-voorzitter Stg COS

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter