blog | werkgroep caraïbische letteren

De Rudolf van Lier-lezing 2016: Leo Balai

Roots en Reparations
Leo Balai houdt op 10 juni de Van Lier-lezing in Leiden

Waarom gaan nazaten van voormalige slaven uit Noord- en Zuid-Amerika en het Caraïbisch Gebied op zoek naar hun roots? Wat treffen zij aan in Afrika, hoe verlopen hun contacten met de lokale bevolking en wat komen zij over hun voorouders te weten? Welke overwegingen liggen ten grondslag aan de genoegdoening die nazaten eisen voor het onrecht dat hun voorouders is aangedaan? Waaruit bestaan de gevraagde reparations, welke wegen worden er bewandeld om compensatie te verkrijgen en hoe worden deze initiatieven beoordeeld?

In zijn lezing op vrijdag 10 juni over de omgang met het slavernijverleden zal historicus Leo Balai deze vragen behandelen. Zijn beschouwing sluit aan bij debatten die de laatste jaren steeds meer de aandacht hebben getrokken en aspecten van het slavernijverleden die lange tijd werden genegeerd dichter bij het grote publiek hebben gebracht.

Aanmelden voor de Rudolf van Lier Lezing door te klikken op deze link.

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter