blog | werkgroep caraïbische letteren

Roman Wil Heeffer over Cuba

Antonio Berni, Pan y trabajo, 1934

Schrijver Wil Heefer heeft sinds zijn eerste reis in 1997 naar Cuba een zwak voor het eiland. Zijn roman Made in Havana speelt zich dan ook af op dit Caribische eiland. Het verhaal geeft een bepaalde kijk op het leven van vandaag de dag op Cuba. Niet noodzakelijk een zonnige kijk.

Het verhaal gaat over de nogal aparte Nederlandse oogarts Jan, die voor een congres over kokerzien – een bepaalde afwijking aan het oog – in Havana verblijft. Daar ontmoet hij de Cubaanse Luz, dochter van een held van de revolutie. Ze laat er geen twijfel over bestaan wat haar doel is: ze wil weg uit Cuba. Ze vindt dat er geen toekomst is voor haar in het land wat een chronisch gebrek heeft aan zo’n beetje alles dat je kunt bedenken.

Daarbij vindt ze dat het land geregeerd wordt door oude mannen die in feite in het verleden leven en nog steeds denken te kunnen teren op het glorieuze verleden en de verworvenheden van de revolutie in 1959. Luz is jong, en herkent zich niet in de oude idealen. Ze wil eigenlijk net zo’n leven als de toeristen die Cuba bezoeken. Luz houdt zich op Cuba bezig met het uitbouwen van een netwerk van onafhankelijke bibliotheken. Iedere stad heeft er minimaal een.

De bibliothecas independientes ontstonden op het moment dat Fidel Castro liet weten dat er geen verboden boeken bestaan. Veel bibliotheken krijgen moderne, westerse literatuur en lectuur geschonken door toeristen. Luz voelt zich ook onwelkom in haar eigen land doordat ze veel met mensen omgaat uit het westen en die door het bewind gezien worden als aanhangers van het Amerikaanse imperialisme. Haar positie wordt moeilijk en ze ziet in een relatie met Jan een uitweg. Hij is haar paspoort naar het westen. Ze krijgen een relatie en later een kind dat in hun geschiedenis een cruciale rol speelt. Er ontrolt zich een gezamenlijke geschiedenis die vol ups en downs zit en niet bepaald probleemloos is.

Het hoofdthema in deze roman is het generatieconflict tussen de revolutionaire garde en de huidige jongeren. De jonge generatie streeft naar zelfbeschikking, economische afhankelijkheid en naar openheid. Hun dromen worden in feite gefrustreerd door het uitblijven van voortvarende besluiten. Het is een getroubleerd en ook enigszins uitzichtloos conflict waar je je als lezer van afvraagt of er ooit een weg naar de zonnige zijde van het leven zal komen.

Wil Heeffer (1944) studeerde tandheelkunde en filosofie, werkte jarenlang als wetenschapsjournalist en publiceerde vier poëziebundels. Zijn roman Made in Havana zag dit jaar het levenslicht. Cuba bezocht hij vanaf 1997 bijna jaarlijks en hij sprak op twee internationale conferenties in Havana, onder andere de conferencia internacional por el equilibrio del mundo – over aspecten uit het werk van José Martí, de Cubaanse ‘vader des vaderlands’. Hij ziet Cuba als een laboratorium waarin gewerkt wordt aan een ethiek gestoeld op solidariteit, op het zoeken naar wegen gericht op de realisatie van sociale rechtvaardigheid.

Wil Heeffer
Made in Havana
Uitgeverij Aspekt
Prijs: €18.95
ISBN: 9789461530424

[van Caribe Magazine, 28 december 2012]

on 15.01.2012 at 9:14
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter