blog | werkgroep caraïbische letteren

Rode slaven bij Keti Koti in Zoetermeer

Bij de Keti Koti herdenking in Zoetermeer op 1 juli zullen de inheemsen nadrukkelijk aanwezig zijn. De herdenking van het slavernijverleden wordt in Zoetermeer gevierd op vrijdag 30 juni 2023. De herdenking én viering is van 15.00 tot 20.00 uur bij Castellum Palensteyn aan het Rakkersveld in Zoetermeer. De herdenking zal een feestelijk tintje hebben.

Gedichten door o.a. Hip Hop van de Regenboog, Jane Arifa, Muriël Kasmin, Antilliaanse voordracht en een mix van optredens van artiesten. Als kers op de taart zal de in 1994 opgerichte formatie Masalsa, een moderne Latin band die de meest swingende Zuid Amerikaanse muziekstijlen ten gehore brengt, deze herdenking afsluiten.


Programma: – Inheems ritueel onder leiding van mw. Audrey Christiaan ( uit Suriname) – De Stichting SHS, De Burgemeester en Wethouder van Zoetermeer en de minister van Sociale Zaken zullen een krans neerleggen. – Rond de kranslegging zullen wij het publiek vermaken met poëzie, zang, dans en muziek.Hip Hop van de Regenboog, Jane Arifa, Muriël Kasmin, Buytenrode, Bazuinkoor, en een mix van optredens van artiesten. Als kers op de taart zal de in 1994 opgerichte formatie Masalsa, een moderne Latin band die de meest swingende Zuid Amerikaanse muziekstijlen ten gehore brengt, deze herdenking afsluiten. Thema: Het vergeten Hoofdstuk in de geschiedenis “De Rode Slaven” Sinds 23 april 1593 zijn vreemdelingen grondgebied Suriname binnengevallen op zoek naar goud. Het land werd gekoloniseerd eerst door Spanjaarden, daarna Engelsen en vervolgens door Nederlanders. Zonder instemming heeft de kolonisator Nederland het land Suriname aan immigranten en nazaten van de tot slaafgemaakten overgedragen op 25 november 1975, alsof de oorspronkelijke volken niet hebben bestaan. Het is een vergeten hoofdstuk in de geschiedenis! Achtergrondinformatie 10 januari is de vrijheidsdag van de Inheemsen. Het is geen afschaffing slavernij verleden, zoals dat bij de tot slaaf gemaakte afrikanen is geweest, dat aan hun de afschaffing geboden is op 1 juli. De Inheemsen hebben zich vrijgevochten tot het bittere einde in Suriname en ook op andere plaatsen op het continent door strijd. In Suriname was het, het meest gevreesde 11 jarige Rode oorlog dat heeft plaatsgevonden tegen de koloniale onderdrukking. Welke geëindigd is met het Vredesverdrag van Konkondari – Sani op 10 januari 1686 tussen Gouverneur Cornelis Aerssen van Sommelsdijck en de Helden van het Rode Leger Onder Leiding van Kaitoesie. Daarbij werd afgesproken dat er op de plantages geen gebruik meer zou worden gemaakt van de arbeid van de Inheemsen. Dat is door onze voorouders afgedwongen. Ondanks het verdrag weerhield het de plantage houders niet om de Inheemsen alsnog tot slaaf te maken. Toen de Engelsen en Nederlanders in de zeventiende eeuw voet aan land zetten, leefden er naar schatting 120.000 inheemsen. Vandaag de dag wordt hun aantal dus geschat op tussen de 20.000 en 30.000 mannen, vrouwen en kinderen, verdeeld over negen verschillende Inheemse naties en 54 dorpen. Het Inter-Amerikaanse Hof heeft Suriname in november 2015 veroordeeld voor het schenden van de rechten van de Inheemsen volken. De staat is opgedragen het Kalina en Lokono vonnis uit te voeren. De staat Suriname heeft tot heden dit nagelaten te doen. Ondertussen gaat de roof door en worden de grondenrechten en mensenrechten vertrapt. De gronden worden uitgegeven in concessies en vervuild met kwik, cyanide en houtkap. Dieptepunt Op 2 mei zijn de Inheemse activisten Ignatius Dijksteel en Martinus Wolfjager standrechtelijk geëxecuteerd omdat zij acties hadden gevoerd voor het uitvoeren van het vonnis. Dit nadat het bleek, dat er grote stukken grond in de dorpen waren uitgegeven en de Nationale Assemblee draalde met het in behandeling nemen van het concept wet collectieve rechten Inheemsen. Inheemse vrijheidsstrijders Krijgers, Grote mannen van die tijd, die de Spirituele kracht nog in zich hadden; Tonay, de meest intelligente militante krijger van het Saramacca gebied; Arybare, leider van het Coppename gebied. Met aan de monding de grote Peyaai en Geestelijke leider Sowana, de beheerder van de Tucajana Strijdgeest. Hij werd op tijd gemeld door de watergeest dat er vijanden onder weg zijn. En hij zorgde ervoor dat de Peyaai in tact kwam en de zee werd dan onstuimig en vele schepen zonken en vele bemanningsleden vonden ook de dood. Priyari de grote veld heer van het Para gebied (district in Suriname), een levende geografische kaart. De boskenner! Later Kaitusie, de Jaguaar, kom uit het Amazone Oerwoud, via het gebied van Corantijn en heerste tot de Coppename. Allen beheerste toen de orde van de telepathie en konden zich als de wind over het hele land oppervlakte heen verplaatsen. Historisch wapenfeitNog zo’n historisch wapenfeit: het waren de Inheemsen die de gevluchte Afrikaanse slaven in het binnenland opvingen en leerden hoe ze in het bos konden overleven. Deze zogenoemde marrons vestigden zich in eigen dorpen in het oerwoud en vormen eeuwen later met meer dan 120.000 mensen de derde bevolkingsgroep van Suriname. De oude vriendschap heeft de Inheemsen nog weinig opgeleverd. In de strijd om de macht in Suriname hebben de oorspronkelijke bewoners altijd aan het kortste eind getrokken.

Met vriendelijke groeten, Diana Vlet

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter