blog | werkgroep caraïbische letteren

Rijksuniversiteit Groningen biedt rapport ‘Het Koninkrijk tegen het licht’ aan

Er zijn grote verschillen in de manier waarop Nederland, Engeland, Frankrijk, en Denemarken de staatkundige betrekkingen met hun overzeese gebieden hebben vormgegeven. Doordat Nederland een Statuut voor het Koninkrijk kent, is ons land verder gegaan in het vastleggen daarvan dan andere landen.

Statuut 1954 / Nationaal Archief Den Haag

Toch is niet goed te zeggen of de Nederlandse overzeese landen meer autonomie hebben dan bijvoorbeeld de Britse gebieden overzee, blijkt uit het rapport ‘Het Koninkrijk tegen het licht’ van Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd op woensdag 15 mei aangeboden aan de vaste commissie Koninkrijksrelaties.

De vaste commissie Koninkrijksrelaties liet het onderzoek uitvoeren om in kaart te brengen hoe andere landen (Engeland, Frankrijk, Denemarken) de relatie met hun voormalige koloniën hebben ingericht. Dit in het licht van de gewijzigde staatkundige verhoudingen en de financiële en sociaaleconomische ontwikkeling van de drie Koninkrijkslanden en de BES-eilanden sinds 2010. De commissie gebruikt de kennis voor de ontwikkeling van een toekomstvisie voor het Koninkrijk.

Lees hier verder op de website van de Tweede Kamer, het rapport is hier te downloaden.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter