blog | werkgroep caraïbische letteren

Rijkscultuurfondsen vergroten bereikbaarheid in Caribisch deel Koninkrijk

De zes rijkscultuurfondsen – Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds – zijn een samenwerking gestart met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG), met als doel de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk te vergroten.

Demissionair minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, vroeg de rijkscultuurfondsen in haar beleidskader voor 2021-2024 om de subsidieregelingen, voor zover mogelijk open te stellen voor aanvragers van de drie Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius. Het PBCCG zal gedurende een pilot van negen maanden, tot najaar 2022, het aanspreekpunt zijn voor het Nederlands Caribisch gebied en verbindend optreden tussen de fondsen en de regio.

Lees voor meer details hier verder op de website van het Nederlands Letterenfonds

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter