blog | werkgroep caraïbische letteren

Restauratie deplorabele Waterkant panden Sozavo

Twee panden van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting die al decennia in een deplorabele staat verkeren, worden opgeknapt. Het gaat om de panden 30 en 32 aan de Waterkant. Het ligt in de bedoeling om de restauratie van de panden binnen een jaar af te ronden.

De panden van het ministerie van Sozavo aan de Waterkant worden gerestaureerd.

Binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Program zal ook het hoofdgebouw van het ministerie van Justitie en Politie op de hoek van de Henck Arron- en de J.C. de Mirandastraat worden aangepakt. Er zullen in totaal zeven panden in de historische binnenstad van Paramaribo binnen dit programma worden gerenoveerd. Het gaat om panden die voorkomen op de Unesco Wereld Erfgoed lijst.

“Wat wij hebben, moeten wij conserveren en renoveren,” zegt onderdirecteur Clifton Braam van het directoraat Cultuur. Er is volgens hem voldoende rekening gehouden met onderhoud. Daartoe zijn er overeenkomsten getekend met betrokken ministeries. “Deze afspraken zijn bedoeld om de renovatie beter ter hand te nemen, dan de manier waarop het geschiedt. Er wordt in dat kader gekeken in de richting van beheersraden om ervoor zorg te dragen dat het mooi blijft en onderhouden wordt.”

Zo moeten de panden 30 en 32 aan de Waterkant na restauratie eruit gaan zien.

De rehabilitatie van de Waterkant, aanpak van het parkeervraagstuk in de binnenstad en het probleem van dak- en thuislozen zullen ook de aandacht krijgen binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, dat wordt gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

[van Starnieuws, 4 augustus 2022]

on 05.08.2022 at 11:08
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter