blog | werkgroep caraïbische letteren

Respect

door Pim de la Parra

Er is een tijd geweest waarin ik voor niemand meer enig respect kon opbrengen, zelfs niet voor mezelf. Als we geen respect meer hebben voor onszelf, hoe kunnen we dan respect voor iemand of iets anders hebben? Wanneer je jezelf respecteert, betekent dat dat je jezelf accepteert precies zoals je bent. En respect voor andere mensen houdt in dat je ook hen accepteert zoals ze zijn.

Als je respect toont voor alles in de natuur – de dieren, de bomen, de wolken, de oceanen, de aarde – dan wil dat zeggen dat je de hele gemanifesteerde wereld aanvaardt zoals die is. Respect is de complete aanvaarding van alles wat bestaat. We aanvaarden het feit dat mensen, dingen en verschijnselen zijn zoals ze zijn, en niet zoals wij zouden willen dat ze zijn. Toen we werden geboren had de hele schepping zich immers al voltrokken. Het heeft een poos geduurd voordat ik kon accepteren dat het niet aan mij gegeven was om uit te kiezen wat er wel en wat er niet zou moeten zijn.

Als je eenmaal aanvaardt dat je bent zoals je bent, veroordeel je jezelf niet langer. En als je ieder ander aanvaardt zoals hij of zij gewoon is, heb je ook geen oordelen meer over hen. Dan gebeurt er iets ongelooflijks in je wereld: je vindt vrede. Je bent niet meer in conflict met jezelf, noch met iemand anders. “Ieder conflict dat in de mensheid bestaat is het gevolg van een gebrek aan respect”, zegt de Mexicaanse sjamaan Don Miguel Ruiz in zijn boek Het vijfde inzicht. “Elke oorlog vloeit voort uit het feit dat we geen respect hebben voor de wijze van leven van andere levenskunstenaars. In plaats van hun rechten te respecteren, beginnen we onze overtuigingen aan anderen op te dringen. En in plaats van in vrede met elkaar te leven, hebben we dan oorlog”.

Verbinding [XIII] © Aart G. Broek

Jarenlang had ik een onuitgesproken ego-conflict met mijn jongere broer Henk, een gepensioneerde registeraccountant. We zagen elkaar haast nooit en kampten allebei met een onverwerkt verlies: onze moeder Mavis stierf toen we nog heel erg jong waren. Nu we ouder zijn naderen we elkaar heel voorzichtig, gedreven door een gedeeld besef dat we elkaar en onszelf jarenlang nodeloos gekwetst hebben door een onbewuste vorm van wederzijds disrespect. Het heeft met onze jeugd in Paramaribo te maken. Henk en ik zijn er inmiddels achter gekomen dat wij niet de enige broers op aarde zijn die van elkaar vervreemd zijn geraakt. Bij zijn laatste bezoek aan Switi Sranan memoreerden we minstens vijf voorbeelden van vrienden die gestoorde relaties met een of meer van hun broers ondervinden. Kennelijk heerst er in onze mensenmaatschappij een oorlog tussen broers waar we ons eerder niet goed van bewust waren. Vorige week schreef Henk me dat zijn laatste bezoek aan Suriname hem goed heeft gedaan en dat hij me in juni weer komt opzoeken. Ik verheug me nu al op onze ontmoeting en zal hem graag ‘Het vijfde inzicht’ cadeau doen.

“Respect is als een grens”, zegt Don Miguel Ruiz. “Wat we onze rechten noemen en respect gaan samen. Wij hebben onze rechten, net zoals alles wat in het universum bestaat zijn rechten heeft. We leven in een wereld die we met miljarden andere wezens delen en respect maakt het alle dromers mogelijk om in vrede en harmonie te leven. Ik zal nooit degene zijn die jouw verhaal schrijft, zomin als ik ooit iemand anders zal toestaan het mijne te schrijven. Ik respecteer je verstand, je droom, je creatie. Ik respecteer alles wat je gelooft. Door je niet te vertellen hoe jij jouw leven moet leven, hoe je je in jouw koninkrijk moet kleden, lopen, spreken of wat dan ook, respecteer ik je. Zodra ik ga proberen de leiding in jouw koninkrijk over te nemen, toon ik geen respect meer voor je en zullen we in een oorlog verzeild raken om de macht over jouw koninkrijk. Daar komt bij dat ik in mijn streven naar macht over jou ook mijn eigen vrijheid verlies. Dus het is ook in het belang van mijn vrijheid om jou te laten zijn wie je bent of wat je ook maar wilt zijn. Het is niet  mijn taak jouw virtuele werkelijkheid te veranderen. Het is mijn taak mezelf te veranderen.”

Ontleend aan de Ware Tijd, 31 maart / 1 april 2018

Foto’s © Aart G. Broek

on 03.04.2018 at 9:14
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter