blog | werkgroep caraïbische letteren

Representatie en stereotypering in schoolboeken

Wit aan Zet 10: Wat leren kinderen op een subtiele wijze over sociaal-maatschappelijke thema’s zoals gender en etniciteit? Op maandag 25 november is dat de vraagstelling in een panelgesprek in Pakhuis De Zwijger, Amsterdam.

Wat leren kinderen op subtiele wijze over sociaal maatschappelijke thema’s zoals gender en etniciteit? Met deze vraag gingen het onderzoeksteam van het ‘Societal Challenges Lab’ van de Universiteit Leiden aan de slag en onderzocht de representatie en stereotypering van mannen, vrouwen en etnische minderheden in schoolboeken. Onderzoek uit het buitenland wijst namelijk uit dat vrouwen en etnische minderheden minder vaak voorkomen en vaker stereotype worden afgebeeld. Hoe zit dat in Nederland en wat betekent dat voor het wereldbeeld waarmee toekomstige generaties opgroeien?

Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek gaan we met experts en belangstellenden in gesprek over diversiteit in het lesmateriaal. Wat is de stand van zaken en wat kan er worden verbeterd?

Met in dit programma onder anderen

Opening door Jerry Afriyie en Sunny Bergman

Presentatie door Judi Mesman (hoogleraar interdisciplinaire studie van maatschappelijke uitdagingen)

Panelgesprek met Judi Mesman, Miguel Heilbron (Black Archives), Henna Goudzand Nahar (neerlandicus) en Michiel van Kempen (hoogleraar Caraïbische letteren UvA). Daudi van Veen (PhD kandidaat) zit op de eerste rij.

Interactie met het publiek om te komen tot actie.

Afsluiting. 

Moderatoren

Sunny Bergman, documentairemaker, en Jerry Afriyie, dichter en oprichter Nederland Wordt Beter

Locatie: Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Datum en tijd: maandag 25 november 2019, aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis

Lees meer

‘Kees bouwt een schuurtje’ of ‘Annemarie bakt een taart’: het wemelt in Nederlandse schoolboeken nog van stereotypen

de Volkskrant – Kinderen krijgen via schoolboeken stereotiepe beelden voorgeschoteld van mannen, van vrouwen en van mensen met een niet-westerse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van Judi Mesman, hoogleraar maatschappelijke vraagstukken jeugd aan de Universiteit Leiden. >>

Diversiteit in kinderboeken is goed voor ieder kind

Het Parool – De helden in kinderboeken zijn nog altijd vooral witte jongens. Het is tijd voor uitgevers om op zoek te gaan naar een diverser aanbod, aldus 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter