blog | werkgroep caraïbische letteren

Replica geboortehuis Anton de Kom

door Audry Wajwakana

PARAMARIBO – Al jaren is de roep er om het geboortehuis van verzetsheld Anton de Kom op te knappen. Ondanks diverse pogingen, vanuit zowel Nederland als Suriname, liep het steeds op niets uit. Daar de Surinaamse verzetsheld zowel nationaal als in Nederland volop in de belangstelling staat, waagde Roy Ristie van het Nationaal 30 juni/1 juli Comité Nederland een poging om de familie te benaderen over de erbarmelijke staat van het huis. Het huis zal volgens Ristie afgebroken worden en er zal een replica op gebouwd worden. “Een huis dat recht moet doen aan het gedachtegoed van Anton de Kom”, zegt Ristie tegen de Ware Tijd.

Het huis van De Kom aan de Pontewerfstraat staat al jaren op instorten

Het geboortehuis van Anton de Kom staat te Frimangron, waar zich, na de afschaffing van de slavernij, de eerste vrije slaven vestigden. De Kom gebruikte het huis in 1933 als uitvalsbasis voor zijn vakbondswerk. Hij werd vier maanden na zijn aankomst in Suriname, samen met zijn gezin, door het koloniaal gezag op de boot naar Nederland gezet. Hij werd als onruststoker bestempeld.

Waarom de initiatieven om het huis te restaureren op niets uitliepen, is nooit echt duidelijk geworden. In een interview met Het Parool zei kleinzoon Jules de Kom dat de partijen die wilden bijdragen, voorwaarden stelden of gedreven werden door politieke belangen, waar zijn stichting niet mee akkoord kon gaan. Het gonsde van diverse geruchten, dat een boedelkwestie ook hierin een rol speelde. Volgens Ristie zou dat niet de issue zijn. “Wat wij van het comité gedaan hebben is om niet op de geruchten af te gaan en de familie rechtstreeks vragen wat er precies speelt.”

Het huis wordt ondanks de vervallen staat nog steeds bewoond. “Er is een oude wet die huurders beschermd. Ook al betalen de mensen geen huur meer, ze uit de woning krijgen gaat niet zo makkelijk. De familie is te coulant geweest om de huurders niet weg te krijgen”, zegt hij. Het proces om ze eruit te krijgen was al tien jaar geleden ingezet. Nu wil de familie meer druk uitoefenen om de mensen via de rechter uit te krijgen. In het meest gunstige geval hoopt het comité dat vóór midden van dit jaar de huidige bewoners het huis verlaten zodat kan worden overgaan tot het demonteren van het huis. Ook aan dit proces zal zorgvuldig worden gewerkt , vanwege het feit dat het om cultureel erfgoed gaat.

Roy Ristie staat een interview af vóór het vervallen huis van Anton de Kom. Foto: FB Roy Ristie  

Alles over Anton de Kom valt onder de stichting Anton de Kom die sinds vorig jaar weer nieuw leven is ingeblazen om alle voorstellen en serieuze plannen in overweging nemen. “Anton de Kom is een belangrijke Surinamer geweest waarop we trots zijn. Als we onze trots ontlenen aan zijn heldendaden dan zouden wij ook als zodanig omgaan met zijn gedachtegoed”, zegt Ristie. In de geest waar hij voor stond (leren, strijden tegen onrecht en volharding), ziet Ristie graag dat zijn huis omgebouwd wordt tot een functioneel publieksgebouw , waar de omgeving en het land profijt aan hebben. Ristie geeft aan dat hij met zijn comité slechts een adviserende rol heeft in het geheel. Persoonlijk zou hij het prachtig vinden als het replicagebouw over twee jaar bij de 125ste geboortedag van Anton de Kom wordt opgeleverd.

[van de Ware Tijd, 28/02/2021]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter