blog | werkgroep caraïbische letteren

René Depestre – Biografie van een kleine hond

Het gaat over een kleine hond met ogen als van

                                    een vermoeide oude man
Een hond die alles weet wat er te weten valt
Als men zijn leven op straat doorbrengt.
Hij weet waarom er in Haïti mannen zijn
Die midden in de nacht een zwarte bril dragen
En hij zou sterven van schaamte als hij ook een
                                      zwarte bril moest dragen
Hij weet waarom duizenden blikken van mensen
                                                      hem observeren
Als hij een bot vindt om op te kluiven
En hij zich verbergt om het op te eten
En hij draait vlug zijn hoofd om
Als hij ziet hoe een meisje van dertien jaar
Haar lichaam en ziel aanbiedt voor een stuk brood
Of als hij ziet hoe een andere hond zich van
                                                              het dak stort
Of onder de wielen van een vrachtauto
Hij weet waarom men in Haïti hondser is
Dan waar ook ter wereld en dat dit het enige land is
Waar honden zelfmoord plegen
En veel andere dingen van het leven weet hij,
Mijn jonge landgenoot met zijn vermoeide ogen,
Daarom is zijn hoofd vol filosofie
En stroomt zijn ziel over van poëzie
En prenten zijn poten kruisen in het stof van de wegen
En wijst zijn staart naar de hemel
Om de bomen te imiteren
En vooral niet te wanhopen!
René Depestre. In: Stem van alarm stem van vuur, vertaling: Bertus Dijk. Bussum/Den Haag: Wereldvenster/NOVIB, 1981

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter