blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Regering: Fidel Castro van grote betekenis voor Suriname

De regering zegt in een verklaring met diepe verslagenheid kennis genomen te hebben van het nieuws dat Fidel Castro, leider en voormalig president van Cuba, is heengegaan vrijdagavond. De regering gedenkt Fidel Castro als een van de grootste wereldleiders van de afgelopen eeuw. De regering staat ook stil bij de betekenis die Fidel Castro heeft gehad voor Suriname.

 

bouterse-en-fidel-castro

President Desi Bouterse en tijdens een ontmoeting met de voormalige leider van Cuba, Fidel Castro, in 2013. (Foto: Kabinet van de President)

Fidel Castro heeft zich onbaatzuchtig ingezet voor onderdrukte volkeren en voor de Derde Wereldlanden in hun strijd voor bevrijding, nationale onafhankelijkheid, erkenning van de nationale soevereiniteit van landen, gelijkheid en ontwikkeling van de volkeren van de ontwikkelingslanden. “Vooral landen in Latijns-Amerika en in Afrika hebben het groot en inspirerend leiderschap voorrecht, rechtvaardigheid en bevrijding van kolonialisme en onderdrukking van ‘El Comandante’, – zoals hij door het Cubaanse volk werd genoemd-, mogen volgen en navolgen. Zijn committering voor Zuid-Zuid samenwerking en vooral het tot stand brengen van een hechte Inter-Amerikaanse solidariteit zal ons continent vereeuwigen in de geschiedboeken,” zegt de regering in de uitgegeven verklaring.

De regering geeft aan dat “ook voor ons land Fidel Castro van grote betekenis is geweest. Wij verwijzen naar het grote aantal Cubaanse doktoren, die door Fidel Castro aan Suriname ter beschikking is gesteld sinds de jaren tachtig. Wij verwijzen ook naar de honderden Surinaamse studenten die sinds die tijd met Cubaanse beurzen tot heden aan Cubaanse universiteiten kunnen studeren tot heil van Suriname.”

De regering van Suriname betuigt haar erkentelijkheid aan Fidel Castro en aan het Cubaanse volk voor deze steun- en solidariteitsbetuigingen aan Suriname en aan het Surinaamse volk. De regering biedt mede namens het Surinaamse volk haar hartgrondige condoleances aan, aan de Cubaanse regering en het Cubaanse volk en wenst hen veel sterkte en wijsheid in het verwerken van zulk een groot verlies.

[van Starnieuws, 26 november 2016]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter